Studieprogramma PWPO jaar 3

Studiejaar
3

Verdieping en afronding

Je breidt je kennis nog verder uit, bijvoorbeeld als het gaat om kunstonderwijs of het geven van Engels. Je schrijft je bachelorscriptie en loopt in dit jaar twee stages. Je start bij de onderbouw en staat tenslotte helemaal zelfstandig voor de klas in de afstudeerstage.

Over dit studieprogramma

Universiteit

In het derde studiejaar breid je je algemene kennis uit met kennis over hoe de hersenen leren, maar ook met kennis over de historische, maatschappelijke, ethische en juridische contexten rondom het onderwijs. Wat weten we van de hersenen als het gaat om leren? Hoe profileren scholen zich? Welke functie heeft het onderwijs? Mag je informatie van een kind delen? Moet je je aan regels houden waar je het niet mee eens bent? Je leert dit jaar ook om met de meer diagnostische bril van de orthopedagoog naar kinderen te kijken door de methodiek van de diagnostiek en behandeling te bestuderen en toe te passen. Wat speelt er bij een leerling, hoe rapporteer ik dat en wat kan je doen om deze leerling doelgericht te helpen? Je leert meer over de didactiek van het jonge kind (hoe leren kleuters?,) didactiek van het oudere kind (hoe maak je ze mediawijs en hoe leer je Engels aan als tweede taal?) en kunst en cultuur (muziek, beeldende vorming, jeugdliteratuur en drama). Wederom bespreek je met je docenten belangrijke wetenschappelijke inzichten en oefent samen in het vertalen van deze inzichten naar de lessen die je geeft op je stage.  Tot slot verdiep je je kennis en verfijn je je vaardigheden op het gebied van onderzoek middels analyse 4 en je bachelorscriptie. In die scriptie verdiep je je in een onderwerp naar keuze en duik je de literatuur in om te bezien wat er al bekend is over je onderwerp en hoe de praktijk daarmee gediend is. In de afstudeerfase van de opleiding ga je steeds meer als zelfstandig professional te werk. Je denkt samen met je medestudenten en docent na over wie jij bent als universitaire leerkracht en je invulling van die rol in en buiten de klas. Je gebruikt deze fase om de puntjes op de ‘i’ te zetten in je didactisch en pedagogisch handelen. Na dit jaar ben je dan ook klaar om als startbekwaam leerkracht te gaan werken!

Praktijk

In het derde studiejaar loop je twee stages. Van september tot net voor de kerstvakantie loop je één dag per week stage bij de kleuters met een kleine stageweek van drie dagen aan het einde. Je past hier de kennis over het jonge kind direct toe. Vanaf februari start je aan je afstudeerstage. Deze vindt plaats in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8. Je mag hier zelf een voorkeur in aangeven. Tijdens de afstudeerstage loop je tot wel drie dagen per week stage en laat je zien dat je uiteindelijk in staat bent alle aspecten van het lerarenberoep uit te oefenen. Aan het einde van je tweede studiejaar zal de stagecoördinator je vragen om een vragenlijst in te vullen. Op basis van deze vragenlijst wordt een stageplaats voor je gezocht. Bij voorkeur loop je de twee stages op dezelfde school. Je hoeft dus nooit zelf een stageplaats te zoeken en bent een jaar lang op dezelfde stageschool. De stages zijn zoveel mogelijk in de regio van Nijmegen (uitgangspunt is maximaal 75 minuten reizen vanaf Nijmegen Centraal). We maken die keuze omdat het van belang is dat we met de scholen een intensieve regionale samenwerking aangaan om zo te zorgen voor een optimale stageplaats. Op de stageplaats word je begeleid door de leerkracht van de stageschool, maar natuurlijk ook door een docent van de universiteit. Bij de twee stages word je begeleid door twee verschillende docenten. Beide docent hebben aan het begin en einde van je stage contact met je stageleerkracht. Bij de kleuters komt een docent op bezoek en bij de afstudeerstage wordt een video van een les van feedback voorzien. De docent van de afstudeerstage is gedurende het gehele studiejaar ook je mentor. Je bespreekt met je mentor hoe de studie je bevalt en hoe het studeren gaat en kunt altijd bij hem/haar terecht als dat nodig is. De betreffende docent neemt aan het begin van het studiejaar contact met je op om een eerste kennismaking te plannen. Je hoeft hiervoor zelf geen stappen te ondernemen. Een jaar met zeer afwisselende stages en veel ruimte en tijd om startbekwaam te zijn en je ook zo te voelen!

Totaal EC
60 EC
Stages
P1
P2
P3
P4
  1. P3
  2. P4

 

 

Thesis & research
P1
P2
P3
P4
  1. P3
  2. P4