Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma van Pedagogische Wetenschappen

Elk studiejaar van de bachelor Pedagogische Wetenschappen bestaat uit twee semesters. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes van acht weken. Per periode heb je zes weken onderwijs; de laatste weken zijn bestemd voor het voorbereiden en maken van tentamens. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur. Afhankelijk van de cursus en de werkvorm die je volgt, varieert de groepsgrootte tussen ongeveer 250 studenten in een groot hoorcollege en 15 studenten in een werkgroep.

Globale opzet studieprogramma

Het eerste jaar is een inleiding in de verschillende terreinen van de pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. Daarbij ligt het accent op de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In het tweede jaar krijgen afwijkingen, problemen en stoornissen in de ontwikkeling meer aandacht. Je oriënteert je in deze jaren breed en kiest in het tweede studiejaar voor een specialisatie: ‘orthopedagogiek’, ‘pedagogiek', 'onderwijs’ of ‘onderzoek’. In totaal is er voor 24 EC ruimte voor keuzevakken in het tweede en derde bachelorjaar. Je gebruikt deze ruimte om je te specialiseren en je kennis uit te breiden met onderwerpen die niet direct in je studie aan bod komen.

In Nijmegen bestudeer je gedurende de hele opleiding pedagogische onderwerpen vanuit drie invalshoeken: theorie, onderzoek en praktijk. Je doet brede kennis op van het pedagogische vakgebied, werkt aan je onderzoeksvaardigheden en vertaalt dit meteen naar de praktijk. Aan het einde van de opleiding ben je in staat om een opvoedings- of onderwijssituatie uit de praktijk te observeren en onderzoeken. Je bevindingen beschrijf je in je bachelorscriptie.

Contact met docenten

Binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen zijn de docenten toegankelijk; in werkgroepen heb je voldoende ruimte voor discussie met en individuele aandacht van docenten. Als eerstejaars student heb je bovendien een eigen docent-mentor bij wie je terecht kunt met vragen.

Stagemogelijkheden

Je wordt opgeleid volgens het scientist-practitionermodel tot een gedragswetenschapper die werkt op het snijvlak tussen theorie en praktijk. Tijdens je bachelor doe je een dag per week ervaring op bij een organisatie in het werkveld. Je loopt daar mee en voert opdrachten uit waarbij je de verbinding leert maken tussen de theorie en de praktijk

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  Het eerste jaar is een inleiding in de verschillende velden van de pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. Je volgt colleges over de normale ontwikkeling op motorisch, perceptueel, cognitief, sociaal-emotioneel vlak en de taal- en spraakontwikkeling. Daarnaast maak je kennis met onderwijswetenschappen, pedagogiek en orthopedagogiek.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  Nadat je in het eerste jaar geleerd hebt hoe de normale ontwikkeling verloopt, krijgen in het tweede jaar afwijkingen, problemen en stoornissen de aandacht. Je volgt colleges over ontwikkelingsproblemen, leerproblemen, sociale en emotionele problemen.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  Het derde jaar staat in het teken van je specialisatie. De kennis die je tot nu toe hebt opgedaan, pas je toe in de praktijk.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
42
De opleiding Pedagogische Wetenschappen bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ook studiepunten genoemd. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 42 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 42 ECTS komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Tijdens je bachelor heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van International Office voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.