Waarom de studie Pedagogische Wetenschappen in Nijmegen?

In de opleiding staan drie invalshoeken centraal: theorie, onderzoek en praktijk. Hiermee wordt de basis gelegd voor theoretische kennis en praktische vaardigheden. Deze heb je nodig om later aan de slag te gaan als (ortho)pedagoog of onderwijswetenschapper.

  • Je werkt aan je onderzoeks- én beroepsvaardigheden: je verdiept je in onderwijs, opvoeding en je kunt je gedurende de opleiding specificeren in een van de richtingen waar je interesse in hebt.
  • Je doet ervaring op in de praktijk of in het werkveld. In het praktijkonderdeel loop je bijvoorbeeld mee op een basisschool, bij een wijkcentrum of een jeugdzorginstelling.
  • De opleiding daagt je uit met actuele vraagstukken en leert je hoe je deze vragen kunt onderzoeken. Zo ondersteun je opvoeders, leraren en hulpverleners en draag je bij aan de toekomst.
  • In totaal is er voor 24 EC ruimte voor keuzevakken in het tweede en derde bachelorjaar. Je gebruikt deze ruimte om je te specialiseren en je kennis uit te breiden met onderwerpen die niet direct in je studie aan bod komen.
  • Je kunt zowel instromen in de master Pedagogische Wetenschappen als Onderwijswetenschappen.

Theorie

In het theoretische deel maak je kennis met vraagstukken van pedagogen en onderwijswetenschappers. Je bestudeert ontwikkelingen, belemmeringen, uitdagingen en kansen van kinderen en jongeren in verschillende ontwikkelingsfasen.

Onderzoek

Je ontwikkelt vaardigheden voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. Je maakt kennis met onderzoeksmethoden en analyses. Bijvoorbeeld observaties, vragenlijsten en testen.

Praktijk

Vanaf het eerste jaar krijg je beroepsvaardigheden aangeleerd en doe je tijdens je stage ervaring op bij een organisatie. Bijvoorbeeld bij een basisschool, kinderopvang of wijkcentrum. Je voert opdrachten uit waarbij je de verbinding maakt tussen de theorie en praktijk. 

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit