Luuk Kaffener

Portret Luuk Kaffener
Je bent bezig met actuele vraagstukken en je kunt zaken die je leert toepassen in je dagelijks leven.
Naam
Luuk Kaffener
Opleiding
Politicologie

Derdejaarsstudent Luuk Kaffener volgt de bacheloropleiding Politicologie. 

'De brede opzet van de opleiding spreekt mij aan. Door zowel in te gaan op nationale als internationale politiek, alsmede ethische en filosofische vragen te behandelen, wordt je breed ontwikkeld. Dit leidt niet alleen tot veel kennis van zaken, maar ook tot een brede set vaardigheden (communicatief, schrijfvaardigheid, onderzoekend). Je leert de wereld om je heen analytisch en kritisch te beschouwen. Ik ben politicologie gaan studeren omdat ik de wereld om me heen wilde 'begrijpen'. Ik wilde de nieuwsberichten kunnen duiden. En dat is voor mij ook één van de pluspunten van de opleiding gebleken: je bent bezig met actuele vraagstukken en je kunt zaken die je leert toepassen in je dagelijks leven. Het voelt relevant. De brede opzet van de studie zorgt er uiteraard ook voor dat je wel eens onderwerpen behandeld die je minder interessant vindt. Wat dat betreft had ik me graag meer gericht op het gedeelte wat me echt aanspreekt. Maar de voordelen van de brede opzet wegen hier zeker wel tegenop. Verder is de kwaliteit van het onderwijs heel hoog, vind ik. Politicologie kent zeer goede, gedreven docenten die met passie over hun vakgebied kunnen vertellen.

Het veranderen van perspectief staat misschien nog wel meer centraal dan het bijbrengen van kennis. Als ik nu iets hoor in het nieuws neem ik het niet klakkeloos voor de waarheid aan. Ik vraag me af waar de informatie vandaan komt, wie het gezegd heeft, wat zijn/haar motivaties kunnen zijn en wat de andere kant van het verhaal is. Je leert denken als een wetenschapper, die altijd alle kanten wil belichten en de nuance opzoekt. Zeker de laatste jaren gebeuren er veel schokkende en voor velen onbegrijpelijke dingen in de wereld. Het is van belang dat er mensen zijn die kunnen duiden waar deze ontwikkelingen vandaan komen; wat de oorzaken zijn en vooral hoe er mee om te gaan; welk beleid dient er gevoerd te worden? En waarom? Daarnaast ligt de oplossing van bijna alle (wereld)problematiek bij de politiek. Ik weet nog niet wat ik na mijn studie wil doen. Ik hoop volgend jaar een stage te kunnen gaan lopen bij de(semi-)overheid, om de praktijk van het beleidsmaken/-uitvoeren mee te krijgen. Ik acht de kans zeer aanwezig dat ik na mijn studie bij een gemeente, provincie of in Den Haag kom te werken. Of anders lijkt het onderwijs mij ook heel interessant (als docent maatschappijleer bijvoorbeeld). Als afgestudeerd politicoloog liggen de banen niet direct voor het oprapen, maar ik denk dat het in beide gevallen waardevol is om een politicologie bachelor op zak te hebben, zeker als ik als ergens als beleidsmedewerker aan de slag wil.'