Puck Sanders

Portret Puck Sanders
Docenten stimuleren discussie over de stof in kleine werkgroepen. Ik vond dat erg prettig. Je voelt je bij politicologie geen nummer. Er is persoonlijke aandacht voor jou als student.
Naam
Puck Sanders
Opleiding
Politicologie
Startdatum studie
Einddatum studie
Huidige functie
Omgevingsmanager bij energiebedrijf Vattenfall

Oud-student Puck Sanders heeft de bacheloropleiding Politicologie afgerond. 

Wat is uw huidige baan en wat zijn uw taken?

Ik werk als omgevingsmanager bij energiebedrijf Vattenfall. Dit betekent dat ik bij de ontwikkeling van grootschalige zonneparken ervoor verantwoordelijk ben dat alle stakeholders betrokken worden bij het project. Mijn werkzaamheden zijn erg divers. Ik onderhoud contacten met bestuurders en politici, organiseer bewonersavonden, overleg met natuur en milieuverenigingen en geef samenwerkingen vorm met bijvoorbeeld energiecoöperaties.

Welke vaardigheden en kennis, ontwikkeld in de bachelor, past u hedendaags toe?

In je Politicologie opleiding leer je om snel en scherp verschillende belangen en besluitvormingsprocessen analyseren. Daar heb ik iedere dag in mijn werk nog profijt van, want het is mijn taak om rekening te houden met die belangen in de zonprojecten die we vanuit Vattenfall ontwikkelen.

Wat vond u goed aan de bachelor en waarom?

De bachelor is heel logisch opgebouwd. Je krijgt eerst een introductie in de belangrijkste begrippen en theorieën in de politicologie en vervolgens zit er een logische opbouw van nationaal en Europees naar mondiaal niveau.

Voldeed de (kwaliteit van de) bachelor aan uw verwachtingen? En waarom?

Het niveau bij Politicologie ligt hoog. Studenten zijn gemotiveerd, maatschappelijk geëngageerd en kritisch. Docenten stimuleren discussie over de stof in kleine werkgroepen. Ik vond dat erg prettig. Je voelt je bij politicologie geen nummer. Er is persoonlijke aandacht voor jou als student.

Heeft u geleerd tijdens de bacheloropleiding om anders naar uw vakgebied te kijken? Of anders te kijken naar actuele gebeurtenissen zoals politieke of economische ontwikkelingen? In andere woorden: heeft u uw perspectief veranderd?

Al na een paar maanden Politicologie lees je de krant écht anders. Je leert om de actualiteit te zien in grotere maatschappelijke veranderingen en je begrijpt beter waarom politici bepaalde dingen wél zeggen en juist niet zeggen.

Wat is volgens u de maatschappelijke relevantie van uw vakgebied; waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze expertise?

Politicologie is een multidisciplinaire opleiding met elementen uit geschiedenis, economie, sociologie, rechten en de filosofie. Politicologen zijn in staat om die verschillende vakgebieden met elkaar te verbinden en het grotere plaatje te zien en te schetsen. Dat is een cruciale eigenschap in tijden waarin samenwerking en het jezelf verdiepen in anderen soms onder druk lijkt te staan.