Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma bachelor Politicologie

Elk studiejaar van de bachelor Politicologie bestaat uit twee semesters. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes. Per periode heb je de eerste zeven weken onderwijs. In de twee weken daarna bereid je tentamens voor, maak je ze en schrijf je werkstukken. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

De Nederlandstalige opleiding in Nijmegen staat bekend om de evenwichtige kijk op de verschillende onderdelen van de politicologie. Je bestudeert nationale, Europese en internationale politiek en vraagt je binnen de politieke theorie af wat goed en slecht is. Verder leer je kritisch reflecteren op het werk van anderen en leer je goed onderzoek doen. Allemaal vaardigheden die later goed van pas komen. In de bacheloropleiding komen de volgende richtingen aan bod:

 • Politieke theorie
 • Vergelijkende politiek
 • Internationale betrekkingen
 • Conflictstudies

Na het eerste studiejaar kun je eventueel kiezen voor de afstudeerrichting ‘conflict’ in je Bachelor Politicologie.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  In het eerste jaar maak je kennis met de kernbegrippen, zoals macht, conflict(oplossing), gezag, overheid en politiek systeem. Je leert dat zulke begrippen in de nationale en internationale politiek en ook tussen politieke stromingen verschillende betekenissen hebben. Je gaat ook aan de slag met onderzoeksvaardigheden en past deze toe op kiezersonderzoek en opiniepeilingen. Aan het einde van het studiejaar kan je eventueel de keuze maken voor een eventuele specialisatie in conflict studies.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar volgen studenten cursussen uit drie richtingen: politieke theorie, vergelijkende politiek en internationale betrekkingen. In een aantal cursussen maak je kennis met de grote vraagstukken van elke richting, zoals democratisering, buitenlands beleid, rechtvaardigheid. Daarnaast volg je methodecursussen, waarin je meer leert over verschillende onderzoeksmethoden, zoals kwantitatief (statistisch) onderzoek, kwalitatief case study onderzoek en inhoudsanalyse. Er is veel aandacht voor Europa in dit jaar, een bestuurslaag en politieke arena met bijzondere kenmerken: anders dan nationale politieke systemen en anders dan andere internationale organisaties.

  Indien je een keuze gemaakt hebt voor de afstudeerrichting ‘conflict’ maak je kennis met vraagstukken rondom belangrijke thema’s in vrede en conflictstudies, zoals bijvoorbeeld internationale militaire en vredesopbouw interventies en de praktijken van diplomatie en vredesonderhandelingen.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  Het grootste deel van het eerste semester kan opgevuld worden met een minor (een samenhangend pakket aan keuzevakken) of bijvoorbeeld een stage. Je volgt een cursus over de vraag wat globalisering is en welke oorzaken eraan ten grondslag liggen. Als je vervanging kan vinden voor deze cursus in het buitenland, dan kan je dit halfjaar ook aan een andere universiteit in het buitenland doorbrengen. Het laatste halfjaar van de bachelor staat in het teken van het schrijven van de bachelorthesis, waarbij je een thesis schrijft in de richting internationale betrekkingen, vergelijkende politiek of politieke theorie. Indien je gekozen hebt voor de afstudeerrichting ‘conflict’ schrijf je een thesis over een thema op het terrein  van vrede en conflict studies. Daarnaast volg je tijdens dit semester de laatste vakken van de bachelor Politicologie waarin je leert hoe je jouw vergaarde kennis later ook in de praktijk kunt inzetten.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3
 • Stage

  Tijdens de bachelor Politicologie heb je de mogelijkheid om stage te lopen. Deze stage van 12 EC biedt allerlei mogelijkheden: van overheid en politieke partijen tot maatschappelijke organisaties en bedrijven. Je krijgt een begeleider vanuit de universiteit en vanuit je stageplek.

  Bekijk jaarprogramma

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
42
De opleiding Politicologie bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 42 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 42 EC komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Stage

Een stage (12 studiepunten) biedt allerlei mogelijkheden: je kunt bijvoorbeeld kennismaken met de werkomgeving waarbinnen politicologen vaak komen te werken, of je kunt je tijdens je stage specialiseren op een terrein dat tijdens de studie minder aan bod kwam. Er zijn veel mogelijkheden voor een stage: van overheid en politieke partijen tot maatschappelijke organisaties en bedrijven. Je krijgt een begeleider vanuit de universiteit en vanuit je stageplek.

Kijk hier voor meer informatie over de stagemogelijkheden en praktische zaken.

Je kunt er ook voor kiezen om een stage te lopen in het buitenland. Als je dit interessant vindt, houd er dan rekening mee dat je op tijd moet starten om dit te initiëren. Je moet allerlei praktische zaken regelen zoals verblijf, verzekeringen en werkvergunningen. Voor meer informatie over een stage in het buitenland, kun je terecht bij het International Mobility Office.

Studeren in het buitenland

Omdat wij het als opleiding Politicologie belangrijk vinden dat onze studenten meer zien dan de campus van de Radboud Universiteit, willen we jullie actief aanmoedigen om eens over de grenzen van ons land te kijken. De eerste helft van het derde studiejaar laat dit bijzonder goed toe! De Radboud Universiteit heeft met veel buitenlandse universiteiten afspraken over de uitwisseling van studenten. Er zijn contacten met universiteiten in Europa (via het Erasmus programma), in de Verenigde Staten (via ISEP) en er zijn ook een aantal bilaterale overeenkomsten. Ook kan je naar het buitenland voor een stage, bijvoorbeeld bij een ambassade of een internationale organisatie.

Kijk op de website van International Mobility Office voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum: hier vind je alles wat je moet weten om jouw studie of stage in het buitenland tot een succes te maken.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.