Studieprogramma bachelor Politicologie jaar 1

Studiejaar
1

In het eerste jaar maak je kennis met de kernbegrippen, zoals macht, conflict(oplossing), gezag, overheid en politiek systeem. Je leert dat zulke begrippen in de nationale en internationale politiek en ook tussen politieke stromingen verschillende betekenissen hebben. Je gaat ook aan de slag met onderzoeksvaardigheden en past deze toe op kiezersonderzoek en opiniepeilingen. Aan het einde van het studiejaar kies je tussen 'Politiek: macht en democratie' en 'Politiek: macht en conflict'.

Totaal EC
60 EC