Studieprogramma bachelor Politicologie jaar 3

Studiejaar
3

In het derde jaar ga je verder met de door jou gekozen variant 'Politiek: macht en conflict' of 'Politiek: macht en democratie'.

Specialisaties binnen dit jaarprogramma