Studieprogramma bachelor Psychologie jaar 2

Studiejaar
2

In het tweede jaar leer je de theorie uit de drie kennisgebieden concreet toe te passen. Ook oefen je academische en professionele vaardigheden op gevorderd niveau. Naast de verplichte onderdelen, kun je jouw eigen leerroute samenstellen via keuzecursussen.

Over dit studieprogramma

Onderzoek

Je onderzoeksvaardigheden worden verder getraind in Data-Analyse, Statistiek 2 en Psychometrie en besliskunde. Je voert in een kleine groep een tweede onderzoek uit, waarin je voortbouwt op je Kernthema. In Theoretische psychologie denk je na over hoe psychologie zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. Binnen Filosofie ontdek je hoe in psychologische debatten verschillende visies op de mens met elkaar in botsing komen en zo zorgen voor vooruitgang in de wetenschap.

Totaal EC
59.5 EC
Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4

Twee kernthema cursussen (12 EC)

Minimaal 12 EC, maximaal 12 EC
6 EC
 1. P2
 1. P3
6 EC
 1. P3

Persoonlijke route - kernthema cursussen

In het tweede jaar kun je de kernthemacursussen en het domeinkeuzevak combineren. Met een doelgerichte keuze kun je beginnen met het ontwikkelen van je eigen profiel als toekomstige psycholoog. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Arbeid en organisatie
 • Arbeid en gezondheid
 • Beïnvloeding, taal en communicatie
 • Development, Learning and Education
 • Geluk, gezondheid en goed leven
 • Gender, Behaviour and Culture
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Cognitive Neurosciences
 • Sport & Exercise Sciences.

Ook combinaties van routes zijn mogelijk.

In het tweede jaar maak je een keuze voor 2 kernthema's in de Psychologie waarin je een belangrijk psychologisch thema analyseert, vanuit biologische, psychologische en sociale invalshoeken.