Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma bachelor Psychologie jaar 2

Studiejaar
2

In het tweede jaar ga je de theorie uit de drie kennisgebieden toepassen. Ook oefen je tijdens de cursussen je gespreksvaardigheden, je academische en je professionele vaardigheden. Naast de verplichte onderdelen kun je zelf cursussen kiezen.

Over dit studieprogramma

Tweetalig

De bachelor Psychologie is een tweetalig programma. Gedurende de bachelor ga je steeds meer lezen en luisteren in het Engels. Vanaf het tweede studiejaar volg je hoorcolleges in het Engels, samen met de studiegenoten van de Engelse track. De werkcolleges en practica blijven Nederlandstalig. Ook in het derde jaar blijft dit zo. 

Onderzoek

Je onderzoeksvaardigheden worden verder getraind in Data Analysis, Statistics 2 en Psychometrie en besliskunde. Je voert in een kleine groep een tweede onderzoek uit, waarin je voortbouwt op je Kernthema. In Theoretical psychology denk je na over hoe psychologie zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. Binnen Philosophy of Mind, Brain and Behaviour ontdek je hoe in psychologische debatten verschillende visies op de mens met elkaar in botsing komen en zo zorgen voor vooruitgang in de wetenschap.

Totaal EC
59.5 EC

Persoonlijke route - kernthema cursussen

In het tweede jaar kun je de kernthemacursussen en het domeinkeuzevak combineren. Met een doelgerichte keuze kun je beginnen met het ontwikkelen van je eigen profiel als toekomstige psycholoog. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Arbeid en organisatie
  • Arbeid en gezondheid
  • Beïnvloeding, taal en communicatie
  • Development, Learning and Education
  • Geluk, gezondheid en goed leven
  • Gender, Behaviour and Culture
  • Geestelijke Gezondheidszorg
  • Cognitive Neurosciences
  • Sport & Exercise Sciences.

Ook combinaties van routes zijn mogelijk.

In het tweede jaar maak je een keuze voor 2 kernthema's in de Psychologie waarin je een belangrijk psychologisch thema analyseert, vanuit biologische, psychologische en sociale invalshoeken.