Studieprogramma van Psychologie

Het studieprogramma van de bachelor Psychologie focust op drie domeinen:

Brein & Cognitie

In het kennisgebied Brein & Cognitie leer je over de anatomie van het brein. Je bestudeert taal, leren, geheugen, waarnemen en emoties. Ook verdiep je je in stoornissen zoals een herseninfarct en dementie.

Ontwikkeling & Psychische Gezondheid

Binnen het kennisgebied Ontwikkeling & Psychische Gezondheid bestudeer je de cognitieve-, motorische-, morele- en sociaal-emotionele ontwikkeling van mensen. Ook leer je hoe de sociale context (gezin, school, werk, cultuur) ons psychisch welzijn beïnvloedt. Daarnaast oefen je hoe je psychische stoornissen bij kinderen, volwassenen en ouderen herkent en welke interventies succesvol zijn.

Gedrag & Omgeving

Het kennisgebied Gedrag & Omgeving leert je alles over interpersoonlijke relaties, groepsgedrag, stereotypen, en over pro- en antisociaal gedrag. 

Vaardigheden

Daarnaast oefen je allerlei vaardigheden:

 • Academische vaardigheden, zoals academisch schrijven en presenteren
 • Onderzoeksvaardigheden, zoals onderzoek ontwerpen en uitvoeren, data analyseren
 • Professionele vaardigheden, zoals interviewen, testen afnemen en praktijkproblemen analyseren

Persoonlijke leerroute

In het tweede en derde jaar kun je een persoonlijke leerroute uitstippelen. Voorbeelden hiervan zijn 'Arbeid en organisatie', 'Beïnvloeding, taal en communicatie' en 'Geestelijke gezondheidszorg'. Daarnaast heb je voldoende vrije keuze ruimte die je naar eigen wens kunt invullen. 

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  Het eerste jaar is breed ingericht. Je krijgt een algemene inleiding in de psychologie en drie domeinen: Brein & Cognitie, Ontwikkeling & Psychische Gezondheid en Gedrag & Omgeving. Je oefent ook diagnose- en interventievaardigheden in verschillende werkvelden. Ook leer je hoe je wetenschappelijke literatuur moet zoeken, analyseren en schrijven. Daarnaast leer je ook diverse onderzoeksvaardigheden.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar leer je de theorie uit de drie kennisgebieden concreet toe te passen. Ook oefen je academische en professionele vaardigheden op gevorderd niveau. Naast de verplichte onderdelen, kun je jouw eigen leerroute samenstellen via keuzecursussen.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  In het derde jaar kies je welke richting jij wilt inslaan binnen de psychologie. Hierin specialiseer je jezelf middels vier keuzecursussen.  Je stelt driekwart van het derde jaar zelf samen. Ook kun je een deel van het derde jaar in het buitenland volgen bij één van onze 130 partneruniversiteiten. Je sluit het derde jaar af met het schrijven van een bachelorscriptie binnen het gekozen kennisgebied.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
42
De opleiding Psychologie bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ook studiepunten genoemd. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 42 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 42 ECTS komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Tijdens je bachelor heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van International Office voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor/master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.