Toelating en inschrijving

Deze opleiding heeft numerus fixus met een capaciteit van 600. Je kunt maximaal 2 keer deelnemen. Aanmelding sluit op

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EEA student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EEA student

Begindatum
Einddatum

Voor uitgebreide informatie over de vormgeving en uitvoering van selectie bekijk de Regeling Selectie en Plaatsing

Wil je starten met een numerus fixus opleiding, maar wijk je af van de regels? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Switchen vanuit Psychologie elders

Ben je student Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit, heb jij je eerste jaar behaald en wil je (misschien) overstappen naar de Nijmeegse Psychologie-opleiding? Dit kan alleen bij aanvang van het studiejaar. Informeer naar de voorwaarden en doe tijdig een toelatingsverzoek via het admissionsocialsciences [at] ru.nl (Admissions Office Social Sciences)

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Criteria voor de selectieprocedure

Het rangnummer van een selectiekandidaat wordt gebaseerd op:

 • De score op de online (open boek) Psychologietoets (45%);
 • De score op de matching-opdracht (30%);
 • De cijfers behaald tijdens je vooropleiding: cijfer wiskunde, cijfer Engels, het totale gemiddelde cijfer en eventueel het cijfer voor biologie (25%).

In het stappenplan “Selectie en Plaatsing” dat we je toesturen staat beschreven welke vooropleidingscijfers wij in jouw specifieke situatie vragen en hoe je deze dient aan te leveren. De voorbereiding op de online Psychologietoets vindt plaats aan de hand van literatuur (over psychologie) die wij eind januari aan alle kandidaten toesturen. Het betreft een open boek toets (je mag de toegestuurde literatuur bij de hand houden) en er is geen verdere voorkennis voor de toets benodigd. Deze online Psychologietoets vindt plaats op zaterdag 11 februari 2023. Op die dag dien je ergens tussen 09:00u en 21:00u CET in te loggen en de toets te maken (duur: ca. twee uur). De deadline voor het indienen van je matching-opdracht en vragenlijst over je vooropleidingscijfers is zondag 26 februari 2023.

De totale studielast voor de selectieprocedure bedraagt ongeveer acht uur (in de maand februari). We raden selectiekandidaten aan hier nu alvast wat tijd in hun agenda voor vrij te plannen.

Het hebben gevolgd van biologie tijdens je vooropleiding is geen vereiste, maar wel een pré voor het volgen van onze Psychologie-opleiding. In de selectie bepaalt het circa 5% van je rangnummer, dus het overgrote deel van je rangnummer heb je nog in eigen hand. Had jij geen biologie in je vooropleiding, maar wil je je kennis op het gebied van biologie bijspijkeren? Maak daarvoor gebruik van onze ‘Syllabus Biologie op vwo-niveau’ in het Nederlands of in het Engels. Deze handleiding verzekert je van een goede start in onze opleiding! Je vindt de handleiding onderaan deze pagina.

Belangrijke datums voor selectie & plaatsing

 • 1 oktober - 15 januari: aanmelden in Studielink (deadline 15 januari om 23:59 CET)
 • 16 januari: kandidaten ontvangen per e-mail een uitgebreid stappenplan
 • 17 januari: kandidaten ontvangen per e-mail hun gebruikersnaam, een instructie en een activeringscode voor het aanmaken van een Brightspace account (in twee e-mails). Uiterlijk 18 januari verschijnt in Brightspace de cursus 'Psychology Selection Process'. In Brightspace krijg je toegang tot de te bestuderen literatuur voor de online Psychologietoets, en kun je de online Psychologietoets en de matching opdracht maken.
 • 20 januari: kandidaten die zich aanmelden op basis van hbo-propedeuse diploma, hbo-bachelor diploma, colloquium doctum of buitenlandse vooropleiding dienen hun documentatie t.b.v. toelating compleet te hebben in Osiris Application.
 • 6 februari: selectiekandidaten ontvangen per e-mail de link naar de online vragenlijst over de cijfers van je vooropleiding.
 • 11 februari: online Psychologietoets. De toets staat open van 09:00 CET tot 21:00 CET. Je hebt twee uur de tijd voor het maken van de toets.
 • 12 februari: de matching opdracht komt beschikbaar in de Brightspace cursus 'Psychology Selection Process'.
 • 26 februari: deadline voor het indienen van: 
  1) de matching opdracht
  2) de online vragenlijst over de cijfers van je vooropleiding
 • 15 april: studielink maakt per email de rangnummers bekend. 
 • 1 juni: deadline voor niet-EU/AA kandidaten die een visum of verblijfsvergunning nodig hebben om aan alle toelatingseisen te voldoen. Wel hebben zij tot 31 juli om hun diploma in te sturen.
 • 31 juli: deadline alle kandidaten (die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben) om aan alle toelatingseisen te voldoen Het is mogelijk om uitstel aan te vragen tot 31 augustus.
Naar Studielink