Contact

We helpen je graag verder. Neem contact met ons op voor vragen over deze opleiding.

Studievoorlichting

Vragen over voorlichtingsactiviteiten of andere algemene zaken? Neem contact op met Studievoorlichting.

App naar +31 6 25 31 90 96
Bel naar +31 24 361 23 45, kies optie 2
Mail naar studievoorlichting [at] ru.nl (studievoorlichting[at]ru[dot]nl)
Bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur.

Centrale Studentenbalie

Vragen over aanmelding en inschrijving in Studielink of Osiris en/of collegegeld en studiekosten? Neem contact op met de Centrale Studentenbalie.

Bel naar +31 24 361 23 45, kies optie 3
Mail naar centralstudentdesk [at] ru.nl (centralstudentdesk[at]ru[dot]nl)
Bezoek ons op Houtlaan 4, Nijmegen
Bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Studieadviseurs Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Inhoudelijke vragen over deze studie? Neem contact op met één van de studieadviseurs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Mail naar studieadviseurs [at] jur.ru.nl (studieadviseurs[at]jur[dot]ru[dot]nl)

Toelating

Vragen over jouw toelaatbaarheid tot onze opleidingen? Neem contact op met de admission officers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Algemene vragen?                                                                  Mail naar toelating [at] jur.ru.nl (toelating[at]jur[dot]ru[dot]nl)
Vragen over toelating met een colloquium doctum?       Mail naar colloquiumdoctum [at] jur.ru.nl (colloquiumdoctum[at]jur[dot]ru[dot]nl)
Vragen over toelating met een hbo-propedeuse?            Mail naar hbo-p-toelating [at] jur.ru.nl (hbo-p-toelating[at]jur[dot]ru[dot]nl)