Studieprogramma bachelor Recht en Management jaar 3

Studiejaar
3

In het derde studiejaar, dat 'privaatrechtelijk' van aard is, ligt de nadruk op burgerlijk recht en handelsrecht. Daarnaast volg je twee vakken én twee zogeheten 'voorsorteervakken' van Bedrijfskunde.