Rechten in deeltijd

Deeltijdrechten

Ben jij in het bezit van een universitair diploma (master of doctoraal) of een juridisch hbo-diploma (zoals SJD en HJO), heb je interesse in Rechten en wil je meer kansen op de arbeidsmarkt? De Radboud Universiteit biedt een unieke deeltijdopleiding aan waarmee je in (ruim) 5 jaar het masterdiploma Rechtsgeleerdheid kunt behalen.

Is de opleiding iets voor jou?

Deze opleiding is bedoeld voor studenten met een afgeronde wo-opleiding (master of doctoraal) of juridische hbo-opleiding, die interesse hebben in rechten en graag een tweede diploma willen behalen. Bijvoorbeeld om meer en betere mogelijkheden te krijgen op de arbeidsmarkt. Met een masterdiploma Rechten verkrijg je civiel effect, waarmee je typisch juridische beroepen als advocaat kunt beoefenen.

Uitgangspunt is dat studenten qua vooropleiding en/of niveau voldoende toegerust zijn om de juridische hoofdvakken in het B2- en B3-jaar te volgen en vrijgesteld kunnen worden van een aantal eerstejaarsvakken. Het programma is zo opgezet dat het goed studeerbaar en haalbaar is voor wie de studie wil combineren met een baan. Het onderwijs vindt daarom 's avonds plaats. Heb je de ambitie en motivatie om verder te studeren, en kun je daar - eventueel naast een baan - voldoende tijd voor vrijmaken? Dan is deze deeltijdopleiding een uitstekend programma om je te verdiepen in het recht en een tweede hoogwaardig diploma te behalen.

Huub de Hesselle

Huub de Hesselle
Deeltijdstudent Rechtsgeleerdheid

"De voorlichtingsavond over de deeltijdopleiding was nuttig en zou ik zeker ook bezoeken als je de opleiding overweegt!"

Benieuwd naar het verhaal van Huub? Lees het verhaal.

Studieprogramma 

Eerst volg je drie voorsorteervakken: de B1-vakken Inleiding in de rechtswetenschap (9 EC), Inleiding internationaal recht (5 EC) en Inleiding Europees recht (5 EC). Deze vakken volg je via contractonderwijs. Daarna volg je het driejarig bachelorprogramma. De vakken worden in een cyclus van drie jaar aangeboden.

Collegejaar / Vak / EC

2023-2024          Bestuurs(proces)recht I* - 7
2023-2024          Bestuurs(proces)recht II* - 6
2023-2024          Straf(proces)recht I* - 8
2023-2024          Straf(proces)recht II* - 7
2023-2024          Geschiedenis Publiekrecht** - 6
Totale belasting dit deeltijdjaar: 34 EC

2024-2025          Staatsrecht* - 14
2024-2025          Arbeidsrecht - 5
2024-2025          Europees economisch recht** - 7
2024-2025          Ethiek voor juristen** - 2
2024-2025          Rechtssociologie** - 5
2024-2025          Geschiedenis Privaatrecht - 6
2024-2025          Integratievak Economie & Jaarrekeningrecht***
Totale belasting dit deeltijdjaar: 39 EC

2025-2026           Burgerlijk recht I* - 11
2025-2026           Burgerlijk recht II* - 13
2025-2026           Ondernemingsrecht - 7
2025-2026           Burgerlijk procesrecht** - 5
Totale belasting dit deeltijdjaar: 36 EC

* Naast de bachelorvakken schrijf je een bachelorscriptie (13EC) binnen één van de hoofdvakken.
** Zelfstudie. Van deze vakken zijn er geen werkgroepen, de hoorcolleges worden wel online aangeboden.
*** Studenten die toegelaten willen worden tot de master Fiscaal recht of de masterspecialisatie Ondernemingsrecht, dienen per 2023-2024 te kiezen voor het integratievak: Economie en jaarrekeningrecht in verband met voorkennisvereisten/civiel effect. Let op: de master Fiscaal recht wordt niet in deeltijd aangeboden en kent geen aangepast instellingscollegegeld.

Master

Na dit programma kun je instromen in de master Nederlands recht in deeltijd. De hoorcolleges worden voor deeltijdstudenten opgenomen, maar kent een vak daarnaast ook werkgroepen dan vinden deze overdag plaats. Deeltijdstudenten krijgen voorrang bij het inschrijven voor de mastervakken zodat zij de werkgroep van hun voorkeur kunnen volgen. Enkele mastervakken zijn door het interactieve onderwijs niet geschikt voor opnames. De ervaring leert dat deeltijdstudenten in staat zijn de master af te ronden, ook al worden niet alle colleges opgenomen of in de avonduren aangeboden. Doorgaans heb je als deeltijdstudent twee jaar nodig om de master af te ronden.

Toelating en aanmelden

Let op: voor 2023 - 2024 zijn de aanmeldingen gesloten.

Contact studieadviseur

Voor meer informatie over de opleiding kun je contact opnemen met Merlijn Sutmuller, studieadviseur voor de deeltijdopleiding, via merlijn.sutmuller [at] ru.nl (merlijn[dot]sutmuller[at]ru[dot]nl). Op vrijdag houdt mw. Sutmuller een telefonisch spreekuur.

Tijdspad verkorte deeltijdopleiding 

Om je een helder beeld te geven van het tijdspad van informatiebijeenkomst tot aan start opleiding, zie je hieronder welke stappen je kunt ondernemen om te beginnen met de verkorte deeltijdopleiding. 

Stap 1: Bezoek de informatiebijeenkomst 

Twee keer per jaar vindt er een informatiebijeenkomst plaats. De studieadviseur gaat dan nader in op het studieprogramma in deeltijd, de toelatingsprocedure en andere praktische zaken. De informatiebijeenkomst vindt plaats op een donderdagavond in mei en oktober.

Meld je hier aan voor de informatiebijeenkomst. 

Stap 2: Meld je aan voor de toelatingsprocedure 

Na het volgen van de informatiebijeenkomst kun je je aanmelden voor de toelatingsprocedure door je in Studielink aan te melden voor de deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid. Meld je in Studielink aan als hogerejaars. Vervolgens kun je de benodigde stukken (kopie diploma’s, cijferlijst, motivatiebrief en cv) uploaden.  
Na een positief advies van de toelatingscommissie, word je voorwaardelijk toegelaten. 

Stap 3: Voorwaardelijk toegelaten? Je meldt je aan voor de drie voorsorteervakken 

Nadat je voorwaardelijk bent toegelaten tot de verkorte deeltijdopleiding start in juli en augustus de inschrijving voor de drie voorsorteervakken (Inleiding tot de rechtswetenschap en Inleiding Internationaal recht en Inleiding Europees recht). De inschrijving voor deze drie vakken loopt via het contractonderwijs.  

Stap 4: Start voorsorteervakken 

In september starten de colleges van Inleiding tot de rechtswetenschap. Het vak Inleiding tot de rechtswetenschap kent per week één videocollege en één avondwerkgroep. In oktober starten de colleges van Inleiding Internationaal recht.Dit vak bestaat uit twee videocolleges per week. In november vinden er naast de videocolleges ook twee werkgroepen plaats. Vanaf februari start Inleiding Europees recht.Ook dit vak kent per week twee videocolleges en één avondwerkgroep . De vakken worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. 

Stap 5: Voorsorteervakken behaald? Start bachelorfase 

Nadat je de drie voorsorteervakken hebt behaald, start je in september met de driejarige bachelor Rechtsgeleerdheid. Nadat je het bachelordiploma hebt behaald, ben je toelaatbaar tot de master Nederlands recht. Heb je de drie voorsorteervakken niet binnen één collegejaar behaald, dan ben je niet toelaatbaar tot de bachelorfase. Met de studieadviseur kun je dan de verschillende opties bespreken.

Studiekosten

Binnen de Nijmeegse rechtenfaculteit leeft een breed gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met vaak al de nodige werkervaring én levenservaring de mogelijkheid te bieden om hun carrière een andere wending te geven. Door de nieuwe regelingen die de overheid heeft opgelegd zijn de kosten van de deeltijdopleiding in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Reden voor de faculteit om dit nieuwe programma te ontwikkelen waarbij een lager tarief kan worden gehanteerd.

Collegegeld

Het collegegeld voor deze bacheloropleiding in deeltijd bedraagt €4646,- per collegejaar. Voor de master in deeltijd bedraagt het collegegeld €6859,- per collegejaar*. De drie inleidende vakken, Inleiding tot de rechtswetenschap (9 EC), Inleiding Internationaal recht (5 EC) en Inleiding Europees recht (5 EC) worden via contractonderwijs gevolgd; de kosten bedragen €135,- per EC (dus in totaal €2565,- voor deze vakken)*.

Het bedrag voor deze bachelor- en masteropleiding is veel lager dan het gebruikelijke instellingscollegegeld (dat bedraagt namelijk €9292,- voor de bachelor en €13728,- voor de master*). De Radboud Universiteit heeft dit bedrag speciaal voor deze deeltijdopleiding aanzienlijk verlaagd.

*Prijspeil 2023-2024

Informatiepakket aanvragen

Wil je meer informatie over de nieuwe deeltijdopleiding ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie [at] jur.ru.nl (communicatie[at]jur[dot]ru[dot]nl) en ontvang een pakket met informatie over de inhoud van de vakken, de organisatie en praktische zaken rondom de opleiding.

FAQ

Hoe worden de video-opnames van de hoorcolleges aangeboden en hoe lang blijven ze beschikbaar?
De video-opnames worden aangeboden via Brightspace, de digitale leeromgeving van de Radboud Universiteit. Ze blijven beschikbaar gedurende de looptijd van het vak.

Op welke dagen vinden de werkcolleges plaats, en op welke tijdstippen?
De werkcolleges vinden plaats op doorgaans één avond per week. Per semester wordt het collegerooster vastgesteld. De werkcolleges vinden plaats op maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond, van 17.30 tot 21.30 uur.

Zijn de tentamens ook 's avonds?
Doorgaans vinden de tentamens overdag plaats. Een enkele keer vinden de tentamens in de avond plaats.

Kan ik 's avonds ook gebruik maken van de bibliotheek?
Ja dat kan. De openingstijden van de bibliotheek van de faculteit zijn als volgt:
•    maandag t/m donderdag van 08.30 tot 22.00 uur
•    vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur

Als ik in het laatste jaar in de reguliere master instroom, met wat voor dagen/tijden moet ik dan rekening houden?
Mastervakken worden doorgaans alleen overdag aangeboden. De hoorcolleges worden voor deeltijdstudenten opgenomen, maar kent een vak ook werkgroepen, dan worden deze overdag (maandag t/m vrijdag) aangeboden. Begin juli is het collegerooster voor het eerste semester bekend, begin december voor het tweede semester. Deeltijdstudenten krijgen voorrang bij het inschrijven voor de mastervakken zodat zij de werkgroep van hun voorkeur kunnen volgen. De ervaring leert dat deeltijdstudenten in staat zijn de master af te ronden, ook al worden niet alle colleges opgenomen of in de avonduren aangeboden.

Zijn de rota's ook voor deeltijdstudenten?
Nee. Deeltijdstudenten zijn vrijgesteld van de oefenrechtbanken.

Heeft het zin om alleen de bachelor te doen?
Het kan, maar de faculteit raadt het niet aan. De arbeidsperspectieven met alleen een bachelor Rechtsgeleerdheid zijn niet zo groot. Het is wel mogelijk om op een later tijdstip alsnog een master te doen. Toelating tot de masterfase op basis van een bachelordiploma kan binnen vijf jaar zonder aanvullende eisen.

Hoe werkt het precies met die toelatingscommissie?
De toelatingscommissie beoordeelt of studenten voldoen aan de gestelde criteria. Alle aanmeldingen worden in juni/juli door de commissie beoordeeld.