Studieprogramma bachelor Rechtsgeleerdheid jaar 2

Studiejaar
2

In het tweede studiejaar (B2-jaar) staat het publiekrecht centraal. Het publiekrecht regelt de verhoudingen tussen burgers en de overheid. Zo krijg je bijvoorbeeld vakken over Staats- en bestuursrecht en Strafrecht.

Totaal EC
60 EC
Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4

Kies één van de drie

Minimaal 5 EC, maximaal 5 EC
  1. P1
  2. P2

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.