Studieprogramma bachelor Rechtsgeleerdheid jaar 3

Studiejaar
3

In het derde studiejaar (B3-jaar) staat het privaatrecht centraal. Het privaatrecht regelt de verhouding tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Je krijgt vakken op het gebied van Burgerlijk recht en Handelsrecht.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4
 1. P1
 2. P2
 1. P1
 2. P2
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
 1. P3
 2. P4
 1. P3
 2. P4
Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4

Kies één van de twee

Minimaal 4 EC

Kies één van de drie

Minimaal 5 EC
 1. P1
 2. P2
 1. P1
 2. P2
 1. P1
 2. P2

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.

Studenten die toegelaten willen worden tot de master Fiscaal recht of de masterspecialisatie Ondernemingsrecht dienen te kiezen voor het integratievak Economie en jaarrekeningrecht in verband met voorkennisvereisten.