Ervaringsverhaal Verkort programma Bachelor Religie, Politiek en Samenleving - Laura

Portretfoto Laura de Valk
Je gaat echt de diepgang in. Je leert eerst de religie kennen en vervolgens plaats je het in een bredere context van de samenleving.
Naam
Laura de Valk
Opleiding
Religie, Politiek en Samenleving

Waarom koos Laura voor de verkorte bachelor Religie, Politiek en Samenleving?

Laura vertelt ons haar ervaringsverhaal over de verkorte bachelor Religie, Politiek en Samenleving aan de Radboud Universiteit? Waarom koos ze voor de opleiding? Wat vindt ze het leukst aan de opleiding? Is het goed te combineren met haar andere bachelor? Laura vertelt het ons.

Waarom heb je specifiek voor de Radboud Universiteit gekozen?

Ik begon aan de Radboud Universiteit als student Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies, maar zocht meer verdieping op het gebied van religie. Als kind was ik gefascineerd door de rijkdom aan verhalen van verschillende wereldreligies en de wijze waarop mensen religie beleven. Wat me aansprak aan de studie Religiewetenschappen was de combinatie van aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van religies en hun bronteksten evenals de aandacht voor wat religie doet in de hedendaagse praktijk.

Om twee bachelors te kunnen combineren en overlap in algemene academische vakken tussen beide bachelor programma’s te voorkomen, koos ik voor het verkorte programma van de bachelor Religiewetenschappen. Dit tweejarige programma bood mij enerzijds de ruimte om op een versneld tempo mijn bachelorsdiploma Religiewetenschappen te behalen en anderzijds de mogelijkheid om me voldoende te kunnen verdiepen in de verschillende wereldreligies.

Wat spreekt je aan in de bachelor en waarom? Wat vind je het meest uitdagend aan de studie?

De inleidende vakken in het jodendom, de islam, het christendom, hindoeïsme en boeddhisme vond ik erg boeiend, omdat ik de kans kreeg om op verdiepende wijze kennis te maken met de geschiedenis en tradities van deze religies. Een van de interessantste vakken vind ik ‘Etnisch-religieuze conflicten in Europa en het Midden-Oosten’ gegeven door Martijn de Koning, waarin we theorieën over etniciteit, ras, de rol van religie, politieke leiders en burgers in conflicten hebben bestudeerd. Tijdens de opleiding krijg je regelmatig de opdracht om papers te schrijven, waarbij je veel vrijheid krijgt in het kiezen van een eigen onderwerp of casus. Zo kun je binnen het curriculum je eigen interesses volgen door bijvoorbeeld in te zoomen op thema’s als gender, media, gezondheid, pluriformiteit, orthodoxie etc.

Het meest uitdagend was mijn beide opleidingen rooster technisch goed op elkaar aan te laten sluiten. Gelukkig kon ik een enkele keer een vak volgen met de groep pre-master studenten in plaats van de groep reguliere bachelor studenten, wanneer mijn roosters overlapten.

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding? Bijvoorbeeld de samenwerking tussen studenten en het contact met docenten/onderzoekers.

De sfeer binnen de opleiding heb ik altijd als heel prettig ervaren. Het onderwijs is kleinschalig, waardoor er ruimte is voor veel interactie tijdens colleges tussen studenten en docenten. Studenten krijgen alle ruimte om vragen te stellen, ideeën te delen en discussies te voeren. Docenten vragen regelmatig om feedback om zo hun cursus goed te laten aansluiten bij de behoeften van studenten.

Wat wil je met deze studie gaan doen als je je bachelordiploma op zak hebt?

Na het behalen van mijn diploma wil ik starten met de masteropleiding Visual Ethnography. Dit is een opleiding binnen de antropologie, waar ik mijn kennis over religies en sociale vraagstukken graag zou willen combineren in mijn veldwerk en master thesis.

Wat voor advies/welke tips zou jij geven aan toekomstige studiekiezers?

De faculteit biedt een heleboel mogelijkheden aan wat betreft studeren in het buitenland, studiereizen, stagelopen, een vast aanbod maar ook vrije invulling van minoren en diverse bijvakken. Je studietijd is het moment om te ontdekken wat je leuk vindt door zoveel mogelijk uit te proberen. Ik zou je als tip willen meegeven om zeker gebruik te maken van deze mogelijkheden en zo jouw studieprogramma op maat te maken.