Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma van Religie, Politiek en Samenleving

Het programma van de bachelor Religie, Politiek en Samenleving duurt drie jaar. Tijdens deze periode ontdek je dat kennis over religie essentieel is als je wilt kunnen meedenken en meepraten over complexe actuele, sociale en politieke vraagstukken. 

Neem, bijvoorbeeld, de verkiezing van Donald Trump tot 45e president van de Verenigde Staten, in 2016. Tijdens je driejarige opleiding doe je vaardigheden, kennis, en inzicht op die je helpen om de rol van religie tijdens deze verkiezingen te doorgronden en begrijpen. In het eerste jaar leer je bijvoorbeeld over de geschiedenis van en nieuwe ontwikkelingen in christelijke tradities, waaronder ook de “evangelicals” die in zulke grote getalen op Trump hebben gestemd (bij het vak Christendom), onderzoek je in welke mate religie bijdraagt aan conservatieve waarden (bij het vak Godsdienstsociologie), duik je in complottheorieën, onder andere de theorieën die deze verkiezingen een rol speelden (bij het vak Nieuwe Religieuze Bewegingen) en bestudeer je de ingewikkelde relatie tussen religie, identiteit en migratie (bij het vak Religie, Migratie, en Sociale Interactie). Zodoende leer je, al in je eerste jaar, een meer complex en veelzijdig antwoord formuleren op de vraag, “welke rol speelde religie in de verkiezing van Trump als 45e president van de VS?” En, natuurlijk, op vele andere actuele vragen op het snijvlak van religie, politiek, en samenleving. 

Concreet bestaat het programma uit een aantal verschillende soorten vakken:

·   Vakken over specifieke religies en vormen van spiritualiteit: Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, Nieuwe Religieuze Bewegingen (Jaar 1 en 2)

·   Vakken waarin je meer leert over de verschillende disciplines die zich bezighouden met het bestuderen van religie, zoals sociologie, antropologie, filosofie en psychologie (Jaar 1 en 2)

·   Vakken waarin je expliciet kennis maakt met verschillende methodes, theorieën, en concepten die je helpen om de veranderende maar blijvende rol van religie in de hedendaagse politiek en samenleving beter te begrijpen (Jaar 1, 2, en 3)

·   Thematische vakken op het snijvlak van religie, politiek en samenleving, zoals Religie, Migratie en Sociale Interactie, Religie en Erfgoed, Religie in het Publieke Domein en Religie, Macht en Identiteit (Jaar 1, 2, en 3)

Ook heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan of een minor te volgen, bijvoorbeeld de educatieve minor, waarmee je je tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kan halen. Daarmee kun je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t. De vakken zijn vaak kleinschalig, en er wordt veel aandacht besteed aan interactie, gesprek, en vragen.

Bachelor in deeltijd

De Radboud Universiteit biedt deze opleiding ook in deeltijd aan. Bekijk de voorwaarden.

Verkort programma

Heb je een hbo bachelor of het eerste jaar van je wo-opleiding afgerond?
Dan kun je een verkort traject volgen. Kijk voor het studieprogramma van het verkorte programma van deze bachelor in de online studiegids.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  In het eerste jaar ligt de nadruk op het verkrijgen van inzicht in religieuze en spirituele tradities; maak je voor het eerst kennis met concepten, theorieën, en methoden die je helpen de complexe rol van religie in politieke en sociale vraagstukken beter te begrijpen; leer je hoe sociologen en antropologen naar deze rol kijken; en onderzoek je de relatie tussen religie en migratie.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar ligt de nadruk op verdieping. Je krijgt nog meer inzicht in religieuze en spirituele tradities door het bestuderen van de teksten die in deze tradities centraal staan; duikt in het onderzoek van filosofen, ethici, en psychologen; en leert nog meer over hoe je wetenschappelijke onderzoeksvragen kunt ontwikkelen én beantwoorden.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  Nu je een inzicht hebt in religies en hun veelzijdige rol in politiek en samenleving, en hebt geleerd hoe je hier onderzoek naar kunt doen, staan in het derde jaar thema’s op het snijvlak van religie, politiek, en samenleving centraal. Zoals: de relatie tussen religie en staat, religieus erfgoed, en de rol van religie in opvattingen over gender, seksualiteit en ras/etniciteit. Je sluit af met een bachelorscriptie. Ook krijg je inzicht in de beroepsmogelijkheden op jouw vakgebied, en doe je een minor of stage.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3
 • Cursussen

  Het minorprogramma van 30 EC kun je volgen tijdens het eerste semester, dat plaatsvindt van september tot en met januari. Het semester bestaat uit twee periodes, waarin je onderwijs volgt op de Radboud Docenten Academie en lesgeeft op een stageschool.

  Studieprogramma Cursussen

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
44
De opleiding bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 44 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 44 ECTS komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Als student Religie, Politiek en Samenleving krijg je de mogelijkheid om in je derde jaar een periode in het buitenland te studeren. De opleiding heeft contacten met universiteiten in o.a. Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Zuid-Afrika en Turkije, maar ook een verblijf in een ander land behoort tot de mogelijkheden. Bij een verblijf in het buitenland komt veel kijken: een nieuwe taal, nieuwe mensen om je heen, op een andere manier naar je studie kijken. Een leerzame en verrijkende ervaring! 

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor/master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.

College Boeddhisme door Paul van der Velde
College Boeddhisme door Paul van der Velde