Studieprogramma van Religie, Politiek en Samenleving

Binnen de bachelor Religie, politiek en samenleving doe je brede kennis op van de verschillende grote en kleine wereldreligies, hun bronteksten, hun rituelen en hun actuele gestalte. Daarbij speelt de wijze waarop deze religies de samenleving en de (internationale) politiek beïnvloeden steeds een grote rol.

Het eerste jaar

In het eerste jaar ga je na wat religie eigenlijk is. Wat de rol van religie is in de hedendaagse, multiculturele samenleving bestudeer je vanuit antropologisch en sociologisch perspectief. Tevens leer je de achtergronden van de vijf zogenaamde wereldreligies kennen en maak je kennis met zogenaamde nieuwe religieuze bewegingen. Daarnaast werk je aan je academische vaardigheden en maak je kennis met het opzetten en doen van onderzoek. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies.

Het tweede jaar

De kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan wordt in het tweede jaar verdiept. Je verdiept je kennis van de wereldreligies door aan de slag te gaan met heilige boeken en teksten. Je leert ook waarom religie vaak in verband wordt gebracht met leefregels en ethiek en je leert ook naar religie kijken vanuit een psychologisch perspectief. Daarnaast ga je je specialiseren in één onderzoeksmethode (empirisch, literair-historisch of systematisch) en voer je samen met andere studenten een klein onderzoeksproject uit rondom een actueel politiek thema. In de FTR-minor verdiep je je samen met studenten Filosofie en Theologie in de betekenis van je vakgebied voor de maatschappij.

Het derde jaar

Het eerste semester van het derde jaar (30EC) mag je zelf indelen. Je kunt kiezen voor extra verdiepende cursussen op het terrein van religie, voor verbreding door het volgen van cursussen bij andere opleidingen of voor de educatieve minor (waarbij je opgeleid wordt tot docent godsdienst/levensbeschouwing. Je hebt ook de mogelijkheid om een periode te studeren aan een buitenlandse universiteit. In het laatste half jaar volg je colleges over de relatie tussen religie, gender en seksualiteit en over religie in het publieke domein. Tijdens het derde vak van de FTR-minor leer je nadenken over je beroepsmogelijkheden. Je sluit de opleiding af met een werkstuk over een actueel onderwerp op het snijvlak van religie, politiek en samenleving.

Bachelor in deeltijd

De Radboud Universiteit biedt deze opleiding ook in deeltijd aan. Bekijk de voorwaarden.

Verkort programma

Heb je een hbo bachelor of het eerste jaar van je wo-opleiding afgerond?
Dan kun je een verkort traject volgen. Kijk voor het studieprogramma van het verkorte programma van deze bachelor in de online studiegids.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  In het eerste jaar ga je na wat religie eigenlijk is. De rol van religie in de hedendaagse, multiculturele samenleving bestudeer je vanuit antropologisch en sociologisch perspectief.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  De kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan wordt in het tweede jaar verdiept. Je verdiept je kennis van de wereldreligies door aan de slag te gaan met heilige boeken en teksten. Je leert ook waarom religie vaak in verband wordt gebracht met leefregels en ethiek en je leert ook naar religie kijken vanuit een psychologisch perspectief.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  Het eerste semester van het derde jaar (30 EC) mag je zelf indelen met vakken binnen de bachelor Religie, Politiek en Samenleving, vakken bij andere opleidingen, of de educatieve minor, waarbij je wordt opgeleid tot docent levensbeschouwing/godsdienst. Je hebt ook de mogelijkheid om een periode te studeren aan een buitenlandse universiteit. 

  Bekijk jaarprogramma jaar 3
 • Educatieve Minor

  Het minorprogramma van 30 EC is verdeeld over het eerste semester, dat plaatsvindt van september tot en met januari. Het semester bestaat uit twee perioden. Onderwijs op de Radboud Docenten Academie, stageactiviteiten en toetsing zijn per periode vormgegeven rond een centraal thema.

  Studieprogramma Educatieve Minor

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
44
De opleiding bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 44 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 44 ECTS komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Als student Religie, Politiek en Samenleving krijg je de mogelijkheid om in je derde jaar een periode in het buitenland te studeren. De opleiding heeft contacten met universiteiten in o.a. Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Zuid-Afrika en Turkije, maar ook een verblijf in een ander land behoort tot de mogelijkheden. Bij een verblijf in het buitenland komt veel kijken: een nieuwe taal, nieuwe mensen om je heen, op een andere manier naar je studie kijken. Een leerzame en verrijkende ervaring! 

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor/master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.

college Boeddhisme door Paul van der Velde
college Boeddhisme door Paul van der Velde