Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma

De bachelorstudie Science bestaat uit drie jaar. Het is een brede bètawetenschappelijke opleiding, maar zeker niet oppervlakkig. Het onder de knie krijgen van de diverse vakgebieden in de bètawetenschap moet je niet onderschatten, je wordt flink uitgedaagd!  Na het bachelorexamen krijg je een diploma. Met het behalen van je bachelordiploma mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen en kun je terecht bij verschillende masteropleidingen.

Opbouw van de bachelor 

Het onderwijs is opgedeeld in vier kwartalen van tien weken. Daarvan volg je acht weken onderwijs en twee weken tentamens. Op deze manier is de studielast goed gespreid over het jaar. Als student Science krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen. Je volgt hoorcolleges en werkt samen in kleine groepjes bij de werkcolleges. Een werkcollege volg je met ongeveer 20 studenten. Ook krijg je practica en voer je projecten uit met medestudenten. Daarnaast doe je natuurlijk aan zelfstudie. Er wordt van je verwacht dat je zo’n 40 uur per week aan je studie besteedt, waarvan er gemiddeld 25 uur ingeroosterd en begeleid zijn. In de bachelor Science doe je ook veel practicum. Het eerste halfjaar doe je wekelijks een kleine natuurkundeproef en leer je basispracticumvaardigheden zoals proeven voorbereiden en rapporteren. Vanaf het tweede halfjaar doe je iedere week één en soms zelfs twee volle dagen scheikundig practicum en bouw je je practicumvaardigheden verder uit.

Studieprogramma

  • Jaarprogramma jaar 1

    In het eerste jaar leg je het fundament voor je opleiding. Je krijgt een solide basis in de verschillende disciplines en volgt vakken binnen drie hoofdlijnen: natuurkunde, biologie en scheikunde, deels samen met studenten van andere bètastudies. Zo leer je al snel over de grenzen van vakgebieden heen kijken en krijg je inzicht in de manier van denken van andere bèta’s.

    Bekijk jaarprogramma jaar 1
  • Jaar 2 en 3

    Na je eerste jaar begin je écht de dwarsverbanden tussen de vakgebieden te zien en ga je je specialiseren in de richting van jouw keuze. In het tweede en derde jaar kies je namelijk voor één van de combinaties van vakgebieden: Biologisch-Chemisch, Biologisch-Fysisch of Fysisch-Chemisch. Op deze manier bereid je je voor op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Ook is het mogelijk om je lesbevoegdheid te behalen via een educatieve minor. Je rondt de bacheloropleiding af met een bachelorstage.

    Studieprogramma Jaar 2 en 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
39
Deze opleiding bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ook studiepunten genoemd. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 39 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 39 ECTS komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Tijdens je bachelor heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv. Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.

Minor

In het derde jaar van je bachelor heb je de mogelijkheid om een minor te volgen, een samengesteld vakkenpakket van 15-30 EC in een richting die jij interessant vindt. Dit kan binnen het vakgebied van je opleiding zijn, maar ook daarbuiten. Denk aan psychologie, informatica, of de educatie minor waarmee je (beperkt) tweedegraads lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kunt halen. Het is ook mogelijk om je eigen minor samen te stellen. Bekijk welke minoren je kunt volgen in de minorgids.

Overstappen

De opleidingen Science, Chemistry en Molecular Life Sciences delen een gemeenschappelijk fundament en zijn daarom in één cluster samengebracht. Tijdens de eerste drie periodes van het eerste jaar volg je een flink deel van je vakken samen met studenten Chemistry en Molecular Life Sciences, aangevuld met specifieke Science-vakken. Hierdoor kun je gedurende het eerste jaar, of na afronding van je eerste jaar, eenvoudig overstappen van Science naar Molecular Life Sciences of Chemistry. Je hoeft hiervoor geen tijd te verliezen, dus dit is een handige optie als je nog niet zeker weet welke opleiding je wilt gaan doen. Na een volledig eerste jaar Science kun je (met een beperkt aantal extra vakken) ook nog eens overstappen naar de bachelor Natuur- en Sterrenkunde.