Vraag & antwoord

Hier vind je de meest gestelde vragen over de opleiding Sociologie.

Wat kan ik na de opleiding Sociologie worden?

Onze afgestudeerden komen onder andere terecht als beleidsonderzoeker of beleidsadviseur bij een gemeente, provincie of ministerie in bijvoorbeeld de zorgsector, onderwijssector, of veiligheidssector. Maar ook als adviseur bij de politie of in de zorg, onderzoeker/adviseur bij een politieke partij, als journalist, als docent maatschappijleer of wetenschappelijk onderzoeker.

Wat kan ik na de bachelor Sociologie doen?

Na de bachelor kun je sowieso probleemloos doorstromen naar onze Master Sociologie Beleid en Praktijkgericht Onderzoek. Daarnaast is doorstroom naar onze tweejarige Research Master Social and Cultural Science in de veel gevallen ook mogelijk. Soms kiezen onze studenten er echter voor om elders een master sociologie te gaan doen, of een hele andere master aan de RU of elders. Voor de toelatingseisen van deze opleidingen kun je het beste op de desbetreffende opleidingspagina’s terecht.

Ik wilde altijd Criminologie studeren, als ik daar niet ingeloot wordt, is Sociologie dan ook een goede optie voor mij?

Sociologen bestuderen de samenleving en sociale processen, criminaliteit maakt daar onderdeel van uit, het komt in een klein deel van de opleiding terug. Het vak ‘sociologisch perspectief op criminaliteit’ sluit aan op criminaliteit en heeft raakvlakken met criminologie. We kijken daarin als sociologen met name naar welke mensen delicten plegen en waarom.

Wat is het verschil tussen Sociologie en Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (CAOS)?

Aan de Radboud Universiteit zijn er een aantal belangrijkse verschillen. Waar sociologie zich vooral richt op westerse maatschappijen richt CAOS zich meer op niet-westerse maatschappijen. Cultuur is een van de hoofdonderwerpen in beide opleidingen. Sociologen bestuderen de samenleving en hoe verschillende culturen daarin een rol spelen en minder de culturen op zich. Daarbij verschillen de toeepaste onderzoeksmethoden vaak. Sociologie kijkt meer naar (grote) patronen van groepen mensen in de samenleving, waar CAOS meer inzoomt op specifieke casussen.

Wat is het verschil tussen Sociologie en Politicologie?

De politicologie bestudeert politieke stelsels en politieke verhoudingen. Daarbij staat vaak het denken in machtsrelaties en conflicten centraal. Dit denken in termen van macht en conflict maakt ook onderdeel uit van de Sociologie, maar naast andere manieren van denken. Je zou de Politicologie dus kunnen zien als een smaller en toegespitster onderdeel van het bestuderen van de samenleving.

Wat is het verschil tussen Sociologie en Psychologie?

Beide disciplines zijn geïnteresseerd in het gedrag van mensen. Binnen sociologie richt je je meer op het gedrag van groepen mensen en bij psychologie richt je je meer op het gedrag van een individu. Daarnaast zoekt de sociologie de verklaringen voor gedrag met name in de samenleving. Als het bij sociologie om het individu gaat wordt deze altijd in een context geplaatst.

Hoe verschilt Sociologie aan de Radboud Universiteit van andere opleidingen Sociologie in het land?

In ons opleidingsprogramma is (veel) samenhang tussen de cursussen en leer je opgedane kennis meteen toe te passen en actief te verwerken. Je leert over verschillende theorieën waarna je verschillende onderzoeksmethoden bestudeerd die je vervolgens integreert in bijvoorbeeld een paper. En ieder studiejaar leer je dit op een diepgaandere en meer geavanceerde manier te doen. De nadruk ligt veelal op onderzoek doen door middel van surveydata, waarbij je binnen de opleiding op een toegankelijke manier kennis maakt met methoden en onderzoek. En uiteindelijk een uitgebreide skills-set opbouwt die op verschillende terreinen inzetbaar is. Daarnaast is er voldoende ruimte om eigen keuzes te maken binnen de opleiding en er zo je eigen draai aan te geven. Het onderwijsprogramma is (met uitzondering van enkele cursussen) in het Nederlands om een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt te hebben.

Hieronder vergelijken sociologie aan de RU met de andere sociologieopleidingen in het land.

Het sociologieonderwijs aan de Universiteit Utrecht (UU) lijkt in brede zin op dat aan de RU. Ga je naar Utrecht dan kies je voor een programma met ruime profileringsruimte binnen de bredere sociale wetenschappen, daardoor is het programma wat minder goed op elkaar afgestemd. Gemiddeld genomen studeer je daar ook met een grotere groep studenten dan aan de RU. Bij beide opleidingen ligt de nadruk op surveyonderzoek en organisatiesociologie.

Aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) krijg je een theoretisch iets diverser programma maar wel een iets minder diepgaand programma. De nadruk ligt er op kwalitatieve onderzoeksmethoden (denk aan diepte-interviews en participerende observaties). Ook hier is een groot deel van het programma vrij in te vullen. Een groot deel, of misschien wel het gehele onderwijsprogramma is er in het Engels.

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is er wat meer aandacht voor kwantitatieve methoden en onderzoek, maar ook voor mixed-methods met diepte-interviews en surveys samen. Kortom de nadruk ligt er op andere onderzoeksmethoden.

Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) lijkt ook op wat we aan de RU doen, maar met wat minder vrije keuzeruimte. Ook inhoudelijk verschilt het wat, zo besteden ze meer aandacht aan onderwijs- en medische sociologie.

De opleiding sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University richten zich iets meer dan de andere opleidingen op praktijksituaties. In Rotterdam lijkt daarbij de nadruk te liggen op landelijke politiek en beleidssituaties , waar in Tilburg meer lokaal wordt gekeken en samengewerkt. Maar ook deze opleidingen vertonen een zekere mate van overlap met de opleiding in Nijmegen met betrekking tot onderzoeksmethoden.

Hoeveel studenten beginnen jaarlijks aan de studie?

Er zijn jaarlijks rond de 50 eerstejaarsstudenten. De afgelopen twee jaar nam de instroom echter toe tot ongeveer 80 eerstejaars.

Hoeveel uur ben je per week met de studie bezig?

Er zijn 12 tot 16 contacturen per week maar met zelfstudie komt het neer op 40 studieuren per week. Het grote verschil tussen de middelbare school en de universiteit is dat je op de middelbare school vooral lesuren hebt en daarnaast huiswerk, op de universiteit heb je minder collegeuren en meer zelfstudie.

Lijkt statistiek op wiskunde?

Bij allebei werk je veel met cijfers. Het helpt als je daar enige affiniteit mee hebt. Je leert niet alleen de theorie over statistiek, je past deze meteen toe in de diverse cursussen. Statistiek is eigenlijk heel praktisch, zo probeer je met behulp van statistiek patronen te ontdekken. Zo is het heel duidelijk waarom je statistiek inzet in onderzoek. Het statistiekonderwijs in ons programma bouwt op en je wordt begeleid in het toepassen hiervan.

Wat is het verschil tussen een meeloopdag en een proefstudeerdag?

Bij een meeloopdag wordt je toegewezen aan een sociologiestudent en mag je een dag met de student mee naar colleges. Zo krijg je te zien hoe een typische dag eruit ziet voor een sociologiestudent. Je kan de hele dag al je vragen afvuren op deze student. Bij een proefstudeerdag wordt er speciaal voor scholieren/aankomend studenten een programma georganiseerd. Deze dag volg je samen met andere geïnteresseerden een hoorcollege, en een aansluitend werkcollege. Je wordt op die dag ook begeleid door sociologiestudenten waarbij je terecht kan met verdere vragen.