Studieprogramma Taalwetenschap

Elk studiejaar van de bachelor Taalwetenschap bestaat uit twee semesters. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes. Per periode heb je de eerste zeven weken onderwijs; de daarop volgende twee of drie weken zijn bestemd voor het voorbereiden en maken van tentamens en het schrijven van werkstukken. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

In het bachelorprogramma staan vier thema's centraal:

 • Meertaligheid en de Samenleving
  Het thema Meertaligheid en de Samenleving behandelt onderwerpen als tweedetaalverwerving, gebarentaal, taalvariatie en taalbeschrijving en taal in de sociale media.
 • Taal en Cognitie
  Het thema Taal en Cognitie behandelt onderwerpen als moedertaalverwerving, gebarentaal, psycholinguïstiek en neurolinguïstiek.
 • Taal en Technologie
  Met het thema Taal & Technologie houd je je o.a. bezig met spraakherkenning, het omzetten van geschreven tekst in spraak en andersom, het ontwikkelen van zoeksystemen die door enorme databestanden zoeken en programma’s bedenken die assisteren bij taalverwerving of communicatieve beperkingen.
 • Taal en Gezondheid
  Het thema Taal & Gezondheid houdt zich bezig met verschillende taal- en spraakstoornissen en richt zich bovendien op het ontwikkelen van passende therapieën.


In het eerste jaar krijg je een introductie in deze vier thema’s. In het tweede en derde jaar bouw je die kennis verder uit. Je diept de studiethema’s uit met keuzevakken, waarbij je veel vrijheid hebt om je eigen interesses te volgen, en werkt aan je academische vaardigheden. Colleges worden afgewisseld met werkgroepen en practica. In de cursus LingLab werk je bijvoorbeeld aan uitdagende taalwetenschappelijke onderzoeksprojecten. Zo breng je je kennis en vaardigheden direct in de praktijk. Aan het einde van het derde jaar kun je zelfstandig onderzoek uitvoeren en schrijf je hierover een bachelorwerkstuk.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  In het eerste jaar duik je in de rijke wereld van de taalwetenschap en leer je alle verschillende onderwerpen en richtingen kennen die bij dit gevarieerde vakgebied horen. Na die brede kennismaking kun je in het tweede en derde jaar je studie meer gaan invullen met vakken over de thema's die jij het meest interessant vindt.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  Omdat taal overal is, is het veld van de Taalwetenschap ongelooflijk breed. Gedurende je eerste jaar kom je daar al snel achter. Taalwetenschappers houden zich met thema's bezig die variëren van inheemse talen in de binnenlanden van Afrika en het ontwikkelen van computerprogramma's die dreigementen in tweets herkennen, tot het opzetten en toetsen van lesmateriaal voor mensen die een nieuwe taal willen leren, het zoeken naar die delen van de hersenen die betrokken zijn bij taalstoornissen, en ga zo maar door. Natuurlijk hoef je je als taalwetenschapper niet bezig te houden met ál die onderwerpen: vanaf het tweede jaar kun je kiezen voor datgene waar jouw interesse en kwaliteiten het meest liggen.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  In het derde jaar komen theorie en praktijk samen: je gaat jouw kennis en vaardigheden inzetten om actuele vraagstukken uit onze samenleving op te lossen. Dat doe je in je minorruimte. Bij ons kun je kiezen uit verschillende minoren met een maatschappelijk thema, variërend van gender en diversiteit tot migratie en omgaan met Big Data. Met je keuze voor een van deze thema’s breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
45
De opleiding Taalwetenschap bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 45 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 45 ECTS komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Nijmegen is een prachtige plek om te studeren, maar misschien wil je meer ruimte hebben om de wereldburger in jezelf te ontdekken. Dat kan! In plaats van het volgen van een minor over een maatschappelijk thema kun je de minorruimte ook gebruiken om een periode aan een buitenlandse universiteit te studeren. Vanuit de opleiding zijn er goede contacten met universiteiten in het buitenland en kun je hulp krijgen bij het vinden van een geschikte plek.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.