Studieprogramma bachelor Tandheelkunde jaar 1

Studiejaar
1

In het eerste jaar volg je vakken die ingaan op de beroeps-, medische en wetenschappelijke aspecten van de Tandheelkunde. Ze zijn representatief voor je verdere opleiding en je latere beroepsuitoefening.

Over dit studieprogramma

Tijdens bachelorjaar 1 (B1) van de opleiding wordt een goed overzicht geboden van wat het totale opleidingsprogramma behelst en worden studenten getoetst op hun capaciteiten om de opleiding met succes te kunnen voltooien. Dit jaar is theoretisch van aard en er ligt een sterk accent op de medische basisvakken.

Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies.

Totaal EC
60 EC