Studieprogramma bachelor Theologie jaar 1

Studiejaar
1

Het eerste jaar van de opleiding staat in het teken van kennismaking met verschillende aspecten van de theologie. Je volgt colleges over theologische kerngebieden zoals bijbelexegese, geschiedenis van kerk en theologie, dogmatiek, theologische ethiek en pastoraaltheologie. Bij het vak Academische Vaardigheden ligt het accent op het academisch schrijven en literatuuronderzoek.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4
0 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
 1. P1
 2. P2
5 EC
 1. P1
 2. P2
 1. P3
 2. P4
5 EC
 1. P3
 2. P4