Studieprogramma bachelor Theologie jaar 3

Studiejaar
3

In het eerste semester volg je twee minoren van 30 studiepunten. Je kan hier kiezen uit verschillende vakken binnen de Theologie en vakken bij andere opleidingen. Ook kan je studeren in het buitenland of de educatieve minor volgen waarbij je opgeleid wordt tot tweedegraads docent Levensbeschouwing/Godsdienst. In het tweede semester verdiep je je in recente ontwikkelingen binnen de theologie. Er is specifieke aandacht voor de christelijke spiritualiteit. Het vak Kerkelijk recht geeft je inzicht in de historische en juridische ontwikkelingen binnen de kerk. In dit jaar schrijf je ook het afsluitende bachelorwerkstuk.

Totaal EC
60 EC
Vrije ruimte
P1
P2
P3
P4
2 minoren / educatieve minor / buitenlandverblijf
30 EC
  1. P1
  2. P2

In de vrij ruimte kun je vakken kiezen in aanvulling op je verplichte en keuzevakken. Deze vakken hoeven niet gerelateerd te zijn aan je opleiding.

Thesis & research
P1
P2
P3
P4
Werkplaats eindwerkstuk
0 EC
  1. P3
  2. P4
  1. P3
  2. P4