Stageplaatsing

Wij vinden het belangrijk dat de werkplek waar jij het vak leert van hoge kwaliteit is: de inhoud van de stage dient een direct relatie te hebben met wat in de opleiding doen. Om deze reden doen wij ons best om jou zoveel mogelijk stage te laten lopen op zogenoemde opleidingsscholen: officiële partnerschappen waarin scholen en de lerarenopleiding samen verantwoordelijk zijn voor het werkplekcurriculum en een adequate begeleiding van studenten. Bij de Radboud Universiteit wordt 91% van de studenten geplaatst op een (aspirant) opleidingsschool.

Waar kun je stage lopen?

Al onze partnerscholen kun je vinden op de kaart. Je hoeft niet zelf op zoek naar een stageplaats.

Hoe kom je bij een stageplek terecht?

 1. Zodra je je hebt aangemeld voor onze opleiding, krijg je per mail een uitnodiging om een profiel aan te maken in onze stageplaatsingstool. In je persoonlijke profiel kun je je voorkeuren aangeven. Ook kun je aangeven of je al een baan hebt of om een andere reden toch je eigen stageplek wil aandragen. Hieraan zitten een aantal eisen verbonden, lees meer over baan als stageplek.
 2. Tegelijkertijd geven onze partnerscholen hun beschikbare stageplekken op.
 3. Het is aan ons de taak om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met:
 • Jouw reisafstand, deze is maximaal 1 uur en 15 minuten enkele reistijd vanaf het dichtstbijzijnde station tot aan de voordeur van de school;
 • Jouw vervoersmogelijkheden, heb je een auto of OV-(student)abonnement tot je beschikking;
 • Medische indicaties en/of persoonlijke omstandigheden;
 • Jouw eigen middelbare school, in de regel word je daar niet geplaatst;
 • Jouw interesses, bijv. voor een bepaald schoolprofiel.

Vergoeding

De scholen waar we mee samenwerken garanderen geen betaald contract voor de stage. Voor de Educatieve Master zijn er met een aantal scholen in de regio wel afspraken gemaakt over een vrijwilligersvergoeding voor de zelfstandige stage in het tweede semester. Sommige scholen bieden voor deze zelfstandige stage een zogenaamd LIO-contract (‘leraar in opleiding') aan. Dit contract houdt in dat je een minimaal aantal uren werkt op de school en dat je voor de duur van de stage een salaris ontvangt.

Baan als stageplek

Werk jij al in het onderwijs? Dan kun je in enkele gevallen jouw baan als stage voor de opleiding inzetten. Dat kan onder de volgende voorwaarden:

 • Je wordt begeleid door een eerstegraads vakdocent.
 • Je bent op maandag, woensdag en vrijdag in staat om bij ons op de Radboud Docenten Academie colleges te volgen.
 • Je geeft voldoende bovenbouwuren. Dat betekent dat je minimaal 60% van de uren geeft in klas 3 t/m 6 op havo/vwo niveau.
 • Je hebt een maximale aanstelling van 0,6 fte.
 • Je bent minimaal gedurende één semester verzekerd van een stageplek.
 • Jouw stageschool beoordeelt jouw opleidingstraject middels de daarvoor bestemde beoordelingsformulieren. Als je een baan hebt  op een instelling voor MBO (vavo), moet je deze aanvullen met tenminste één klas op een reguliere school voor voortgezet onderwijs.

Voldoet jouw baan aan de stage-eisen? Geef dit dan aan in de vragenlijst van Osiris die je na je aanmelding bij Studielink toegestuurd krijgt.

Vragen?

Met vragen over stageplaatsing kun je terecht bij Esmée Bruggink via stage [at] docentenacademie.ru.nl.

Organisatieonderdeel