Studieprogramma van Educatieve Minor of Module Frans

De Educatieve Minor of Module leidt je op tot docent met een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Daarmee mag je lesgeven op het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo. Je ontwikkelt je in de verschillende rollen die een docent heeft: vakdidactisch specialist, pedagoog en professional

Het programma van de opleiding bestaat uit twee delen: leren op de universiteit en leren in de schoolpraktijk. Elk deel heeft een studielast van 15 EC. Je loopt vanaf de start van de opleiding stage en staat al snel (begeleid) voor de klas. Vanaf dag één ontwikkel je, naast de rollen van vakdidactisch specialist, pedagoog en professional, jouw eigen manier van lesgeven.

Studieprogramma

  • Cursussen

    Het minorprogramma van 30 EC kun je volgen tijdens het eerste semester, dat plaatsvindt van september tot en met januari. Het semester bestaat uit twee periodes, waarin je onderwijs volgt op de Radboud Docenten Academie en lesgeeft op een stageschool.

    Studieprogramma Cursussen

Stage

Het werkplekleren bestaat uit twee periodes, namelijk Stage A en Stage B. Na het afronden van de Educatieve Minor/Module mag je lesgeven op het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo. Tijdens het werkplekleren geef je daarom vooral les in de onderbouw.

Stage A

Stage A vindt plaats in de eerste periode en staat in het teken van het leren van de basistechnieken van het lesgeven. In het begin zal je observeren en na twee weken begin je ook (deel)lessen te geven. Dit zal zich opbouwen tot ongeveer 4-6 lessen in de week aan het eind van Stage A. Aan het eind van deze periode vindt een beoordeling plaats.

Stage B

Stage B vindt plaats in de tweede periode en focust op het zelfstandig functioneren als docent. Bij de start van deze stage is je begeleider nog wel altijd aanwezig wanneer je les geeft, maar dit wordt afgebouwd in de loop van deze stage. In stage B laat je zien dat je (onder begeleiding) het leren van je leerlingen over meerdere lessen heen kunt plannen, vormgeven, monitoren en bijsturen. Ook Stage B wordt afgesloten met een beoordeling.

Tijdens Stage B voer je naast het lesgeven ook andere taken uit die horen bij het takenpakket van een reguliere leraar. Dit betekent bijvoorbeeld dat je actief deelneemt aan de verschillende vergaderingen en lesoverstijgende activiteiten voor de klassen waaraan jij lesgeeft (zoals excursies, open dagen, leerlingbesprekingen en ouderavonden)