De stage van de Educatieve Minor/Module

De Educatieve Minor/Module vindt plaats tijdens het eerste semester en heeft een totale omvang van 30 studiepunten (EC), waarvan de stage 15 EC omvat. De totale stage bestaat uit twee stageperiodes, namelijk stage a en b. Aangezien je na de Educatieve Minor/Module een (beperkte) tweedegraads lesbevoegd hebt, geef je tijdens de stage vooral les in de onderbouw.

Stage a

Stage a vindt plaats in de eerste periode en staat in het teken van het leren van de basistechnieken van het lesgeven. In het begin zal je vooral observeren, maar na uiterlijk twee weken begin je (deel)lessen te geven. Dit zal zich opbouwen tot het eind van stage a. Aan het eind van de stageperiode vindt een beoordeling plaats, op basis waarvan een studieadvies wordt uitgesproken.

Stage b

Stage b vindt plaats in de tweede periode en focust op het zelfstandig functioneren als docent in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo. Het doel van deze stage is dat je zelfstandig lesgeeft tot zover dat kan binnen je stage. Je begeleider is wel altijd aanwezig wanneer je les geeft. Daarnaast ontwerp je tijdens deze stageperiode zelf een lessenserie die je ook gebruikt in de klas. Ook stage b wordt afgesloten met een beoordeling.

Tijdens stage b voer je zoveel mogelijk taken uit die een reguliere leraar ook heeft (exclusief mentoraat). Dit betekent dat je actief deelneemt aan de verschillende vergaderingen, les overstijgende leerlingactiviteiten (excursies, projecten, schoolfeest, etc.) en meedraait met ouderavonden, etc. De mate waarin je deze taken kunt oppakken, hangt samen met het aantal lessen dat je geeft.