Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Educatieve Minor Godsdienst en Levensbeschouwing

Het minorprogramma van 30 EC kun je volgen tijdens het eerste semester, dat plaatsvindt van september tot en met januari. Het semester bestaat uit twee periodes, waarin je onderwijs volgt op de Radboud Docenten Academie en lesgeeft op een stageschool.

Over dit studieprogramma

Tijdens je opleiding werk je aan verschillende beroepsproducten, waarmee je laat zien hoe jij je ontwikkelt als vakdidactisch specialist, pedagoog en professional en als academisch docent.

Vakdidactiek A

De nadruk in deze cursus ligt op het ontwikkelen van basisvaardigheden en op het expliciteren, ontdekken, onderzoeken en bijstellen van je eigen visie op het leren van het schoolvak.

Pedagogisch handelen 

In deze cursus staan twee dingen centraal: het ontwikkelen van je pedagogische identiteit (wat wil jij je leerlingen meegeven?) en het ontwikkelen van handelingsrepertoire (hoe bereik je dat?).

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

In deze cursus word je ondersteund bij je ontwikkeling tot startbekwame docent, bij het nemen van de regie over je leerproces en bij het reflecteren op al de verschillende facetten die daarbij komen kijken. Daarnaast leer je professioneel communiceren met leerlingen.

Totaal EC
30 EC
Stages
P1
P2
P3
P4