Stageinformatie begeleiders Eenjarige Educatieve Master

Stagebegeleiders kunnen hier praktische informatie en documenten vinden voor de begeleiding van onze studenten van de Eenjarige Educatieve Master. De Eenjarige Educatieve Master duurt in principe een jaar. Tijdens het eerste semester is er een begeleide stage en tijdens het tweede semester een zelfstandige stage. Begeleid je een student die in september 2022 is gestart met de opleiding? Dan vind je de voor jou juiste documenten terug onder cohort 2022.

Belangrijke documenten cohort 2023

Belangrijke documenten cohort 2022

Overzicht stage Educatieve Master

  Semester 1 Semester 2
Stagetype Begeleid Zelfstandig
Lengte Ca. 16 weken Ca. 16 weken
Beoordelingsmoment 18 januari 2024 13 juni 2024
Begeleidingstijd 60 uur per student 60 uur per student
Aantal dagen per week Max. 3: di-wo-do Max 3: di-wo-do
Beschikbaarheid student 20 klokuur per week 20 klokuur per week
Aantal lessen per week 6-8 lessen (opbouwend) 6-8 lessen (opbouwend)
Werkplekbegeleider Eerstegraads vakdocent Eerstegraads vakdocent
Instituutsopleider Opleider van RDA Opleider van RDA
Contactmomenten RDA Bijeenkomst voor werkplekbegeleiders, start van stage, tussenevaluatie, eindbeoordeling Bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, start van stage, tussenevaluatie, eindbeoordeling
Lesbezoek opleider Eenmaal tijdens begeleide stage (instituutsopleider) Eenmaal tijdens zelfstandige stage (vakdidacticus)

Stage

Begeleide stage

De eerste weken van de begeleide stage zijn vooral oriënterend. De student observeert lessen van jou en/of je collega’s. Het observeren gaat over in het geven van steeds grotere stukken les, met als doel het geven van hele lessen. Als werkplekbegeleider ben je aanwezig tijdens de les en bespreek je deze voor en/of na met de student. Na uiterlijk zes weken verzorgt de student minimaal 3-4 lessen per week.

Aan het eind van de oriënterende fase vindt een tussenevaluatie plaats. Hier beoordeel je met behulp van een stagebeoordelingsformulier (niveau 1) het functioneren van de student. Deze evaluatie vormt input voor het studieadvies vanuit de opleiding. Op basis van het advies stel je vervolgens samen met de student leerdoelen op voor de komende periode.

In de tweede helft van de begeleide stage neemt de student steeds meer lessen over van jou en/of je collega’s. Hij/zij geeft dan ongeveer 6 lessen per week. In het begin observeer je nog alle lessen, maar dit wordt steeds minder. Je bespreekt de lessen wel wekelijks met de student. In de laatste maand van de begeleide stage wordt de student alvast voorbereid op de zelfstandige stage.

Aan het eind van de begeleide stage vindt het tweede evaluatiemoment plaats (niveau 2 van het stagebeoordelingsformulier). Samen met een tweede beoordelaar op school evalueer je de ontwikkeling van de student tijdens de afgelopen maanden. Een opleider van de RDA controleert of de beoordeling wordt ondersteund door documenten uit het portfolio. De eindevaluatie en het portfolio vormen samen het cijfer voor het tentamen Begeleide Stage.

Zelfstandige stage

Tijdens deze stage verzorgt de student zelfstandig 6-8 lessen per week. Je bezoekt de lessen daarbij sporadisch. Voor de student is het daarnaast van belang dat er twee begeleidingsmomenten per week worden ingepland. Met behulp van bijvoorbeeld video-opnames en weekreflecties kun je de lessen en de ontwikkeling van de student met hem/haar bespreken.

Halverwege de stage plan je samen met de student een tussenevaluatie (niveau 3 van het stagebeoordelingsformulier). Tijdens deze evaluatie bespreken jullie zijn/haar ontwikkeling en formuleren jullie samen ontwikkelpunten voor de tweede helft van de stage.

Aan het eind van de zelfstandige stage vindt opnieuw een evaluatiemoment plaats (niveau 4 van het stagebeoordelingsformulier). Samen met een tweede beoordelaar op school evalueer je de ontwikkeling van de student. Een opleider van de RDA controleert of de beoordeling wordt ondersteund door documenten uit het portfolio. De eindevaluatie en het portfolio vormen samen het cijfer voor het tentamen Zelfstandige Stage. Na het evaluatiemoment kunnen er nog stage-activiteiten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld afsluitende lessen en de toetsweek.

Deeltijd en/of vrijstellingen

Studenten met een tweedegraads bevoegdheid op zak mogen in februari direct met de zelfstandige stage beginnen. Zij slaan de begeleide stage dus over en starten in februari met de opleiding. Deeltijdstudenten met vrijstellingen kunnen in september of februari starten.