Stageplaatsing

De Radboud Docenten Academie werkt samen met circa 200 scholen voor voortgezet onderwijs binnen 15 (aspirant-) opleidingsscholen.

De schoolopleider van deze scholen krijgt in principe toegang tot onze stageplaatsingstool. Daarin kan hij/zij de beschikbare stageplekken doorgeven. Als een student (voorlopig) is geplaatst bij een van de stageplekken, kan de schoolopleider dit zien. Na de KIK gesprekken in juni wordt de stageplaatsing definitief. Idealiter kan de student dan nog vóór de zomervakantie komen kennismaken. Zo kan zowel de student als de werkplekbegeleider goed voorbereid aan de stage beginnen.

  • Ben jij docent en wil je graag een van onze studenten begeleiden? Geef dat dan tijdig aan bij jouw schoolopleider. Hij/zij kan dan de stageplek in ons systeem toevoegen.
  • Ben jij schoolopleider/stagecontactpersoon en wil je toegang tot onze stageplaatsingstool? Stuur dan een mailtje naar Esmée Bruggink (stagecoördinator) via stage [at] docentenacademie.ru.nl.
  • Ben jij schoolopleider/stagecontactpersoon van een school buiten ons netwerk van opleidingsscholen en wil je graag een van onze studenten een stageplek bieden? Vraag dan Esmée Bruggink (stagecoördinator) naar de mogelijkheden via stage [at] docentenacademie.ru.nl.

Wat verwachten wij van jou?

Wij adviseren een begeleidingsomvang van gemiddeld drie uur per week. Dit omvat de volgende activiteiten:

  • Voor- en nagesprekken met de student
  • Overleg met betrokken opleiders en begeleiders
  • Aanwezigheid op bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders
  • Aanwezigheid bij lesbezoeken
     

Wat kun je van ons verwachten?

Bij al onze partnerscholen is één van onze instituutsopleiders betrokken. Hij/zij komt langs tijdens de schoolbezoeken en is het aanspreekpunt wanneer je vragen hebt. Op Opleidingsscholen is er daarnaast ook een schoolopleider betrokken bij de begeleiding en beoordeling van de stage.

Voor de stage wordt een contract tussen de school, de student en ons afgesloten. Hiermee worden de rechten, plichten en verzekeringen van de student vastgelegd.

Toegang Brightspace 

Wij gebruiken Brightspace als elektronische leeromgeving voor onze studenten. Ze vinden daar algemene informatie over de opleiding en de materialen van opleidingsbijeenkomsten. Ook plaatsen ze hun schriftelijke tentamenstukken op Brightspace. Als je hier als werkplekbegeleider graag zicht op hebt, kun je toegang aanvragen.

Vragen over stageplaatsing?

Neem dan contact op met Esmée Bruggink.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.