Stageplaatsing

De Radboud Docenten Academie werkt samen met circa 200 scholen voor voortgezet onderwijs binnen 15 (aspirant-) opleidingsscholen.

De schoolopleider van deze scholen krijgt in principe toegang tot ons stageportaal. Daarin kan hij/zij de beschikbare stageplekken doorgeven. Als een student (voorlopig) is geplaatst bij een van de stageplekken, kan de schoolopleider dit zien in het tabblad Onze studenten. In de loop van juni/juli (voor semester 1) en november/december (semester 2) wordt de stageplaatsing definitief. Idealiter kan de student dan nog vóór de zomervakantie of aan het begin van het kalenderjaar komen kennismaken. Zo kan zowel de student als de werkplekbegeleider goed voorbereid aan de stage beginnen. Naast de communicatie via het stageportaal worden schoolopleiders en werkplekbegeleider per mail regelmatig op de hoogte gehouden van de stageplaatsing en belangrijke data.

  • Ben jij docent en wil je graag een van onze studenten begeleiden? Geef dat dan tijdig aan bij jouw schoolopleider. Hij/zij kan dan de stageplek in ons systeem toevoegen.
  • Ben jij schoolopleider/stagecontactpersoon en wil je toegang tot ons stageportaal? Stuur dan een mailtje naar Esmée Bruggink (coördinator stageplaatsing) via stage [at] docentenacademie.ru.nl (stage[at]docentenacademie[dot]ru[dot]nl).
  • Ben jij schoolopleider/stagecontactpersoon van een school buiten ons netwerk van opleidingsscholen en wil je graag een van onze studenten een stageplek bieden? Vraag dan Esmée Bruggink (stagecoördinator) naar de mogelijkheden via stage [at] docentenacademie.ru.nl (stage[at]docentenacademie[dot]ru[dot]nl).

Wat verwachten wij van jou?

Wij adviseren een begeleidingsomvang van gemiddeld drie uur per week. Dit omvat de volgende activiteiten:

  • Voor- en nagesprekken met de student
  • Overleg met betrokken opleiders en begeleiders
  • Aanwezigheid op bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders
  • Aanwezigheid bij lesbezoeken

Wat kun je van ons verwachten?

Bij al onze partnerscholen is één van onze instituutsopleiders betrokken. Hij/zij komt langs tijdens de schoolbezoeken en is het aanspreekpunt wanneer je vragen hebt. Op opleidingsscholen is er daarnaast ook een schoolopleider betrokken bij de begeleiding en beoordeling van de stage.

Voor de stage wordt een contract tussen de school, de student en ons afgesloten. We noemen dit een raamovereenkomst. Hiermee worden de rechten, plichten en verzekeringen van de student vastgelegd.

Toegang Brightspace 

Wij gebruiken Brightspace als elektronische leeromgeving voor onze studenten. Ze vinden daar algemene informatie over de opleiding en de materialen van opleidingsbijeenkomsten. Ook plaatsen ze hun schriftelijke tentamenstukken op Brightspace. Als je hier als werkplekbegeleider graag zicht op hebt, kun je toegang aanvragen.

Vragen over stageplaatsing?

Neem dan contact op met Esmée Bruggink.

Organisatieonderdeel