Wat is een geschiktheidsonderzoek?

Een geschiktheidsonderzoek is het startpunt van het zij-instroomtraject (zij-instroom in het beroep). Zodra je een aanstelling als zij-instromer in het beroep overeen bent gekomen met de school, vraagt het schoolbestuur van de school waar jij een aanstelling hebt een geschiktheidsonderzoek aan bij een lerarenopleiding.

Het onderzoek moet antwoord geven op drie vragen: 

  1. Kun jij direct voor de klas staan? 
  2. Kun jij binnen twee jaar je bevoegdheid halen? 
  3. Zo ja, welke scholing en begeleiding heb je daarvoor nodig?

Het geschiktheidsonderzoek is een assessment dat bestaat uit drie onderdelen;  een portfolio, een praktijkobservatie en een reflectiegesprek. Na een intakegesprek bij het assessmentbureau kun je aan de slag met je portfolio en komt er iemand bij jou in de klas kijken. Als uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat je geschikt bent om te starten met het zij-instroom traject ontvang je een geschiktheidsverklaring. Daarin staat dat je voor de duur van het zij-instroomtraject voor de klas mag staan en er staat beschreven welke scholing en welke begeleiding daarbij nodig is vanuit de school en de lerarenopleiding voordat je je bekwaamheidsverklaring krijgt. Als je niet geschikt bent bevonden door de assessoren, dan krijg je geen geschiktheidsverklaring. Je kunt dan niet starten met het zij-instroomtraject.

Een geschiktheidsonderzoek wordt betaald door de school waar jij een aanstelling hebt, die daarvoor de zij-instroomsubsidie kan aanvragen bij DUO.

Voor meer informatie over het geschiktheidsonderzoek kun je terecht op de website van het assessment centrum van de Universiteit Twente waar wij mee samenwerken.