Taaleisen voor Engelstalige masteropleidingen

Om te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor Engelstalige master- en pre-master-opleidingen is voldoende beheersing van het Engels vereist. Deze taalvaardigheid kan worden aangetoond met bepaalde diploma’s of door te slagen voor een erkende taaltest.

Diploma’s die voldoen aan de Engelse taalvereiste

Voor alle Engelstalige master- en pre-masteropleidingen kan de Engelse taalvaardigheid worden aangetoond met een van de volgende diploma’s.

Voor alle opleidingen (exclusief de Faculteit der Rechtsgeleerdheid):

  • Een bachelor- of masterdiploma van een Nederlandse onderzoeksuniversiteit (WO).
  • Een bachelor- of masterdiploma van een onderzoeksuniversiteit in Australië, Canada (behalve Québec), Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

Aanvullend diploma dat wordt geaccepteerd door de Faculteit der Managementwetenschappen:

  • Een masterdiploma van een Nederlandse hogeschool (HBO).

Faculteit der Rechtsgeleerdheid:

  • Een bachelor- of masterdiploma in de rechten van een Engelstalige opleiding aan een Nederlandse onderzoeksuniversiteit (WO).
  • Een bachelordiploma in de rechten uit Australië, Canada (exclusief Québec), Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.
  • Een voldoende score op de RATEr-toets voor studenten uit een EU-land met een bachelordiploma in de rechten die is behaald in een andere taal dan het Engels.

Erkende Engelse taaltoetsen

Als je niet over een van de bovengenoemde diploma’s en een erkend certificaat voor Engels beschikt, mag je je wel voor de opleiding aanmelden. Als je echter wordt toegelaten en Engels in de toelatingsmail als vereiste wordt genoemd, hebben we vóór de uiterste inschrijfdatum een certificaat nodig van een van de volgende erkende Engelse taalexamens.

N.B.: IELTS- en TOEFL-uitslagen zijn twee jaar geldig na de toetstdatum, en de uitslagen dienen geldig zijn op de datum van inschrijving. C1 Advanced en C2 Proficiency zijn vijf jaar geldig, met uitzondering voor opleidingen aan de Faculteit der Managementwetenschappen. Voor opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen zijn alle toetsuitslagen slechts twee jaar geldig.