Ecology learning trajectory

MasterAdaptive Organisms

In deze uitdagende, onderzoeksgerichte specialisatie word je expert in de fundamentele processen die betrokken zijn bij stressadaptatie van individuele organismen, bijvoorbeeld planten, micro-organismen en dieren.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.