Printplaat computer

MasterArtificial Intelligence: Intelligent Technology

Hoe kan technologie inspelen op maatschappelijke behoeften en waarden? Hoe kunnen AI-toepassingen de gezondheidszorg helpen? Intelligente en ethische technologieën zijn cruciaal voor de maatschappij van de toekomst.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.