Boek waarin geschreven wordt als achtergrondfoto

MasterBeleidsadvisering

Hou je bezig met het vormen en analyseren van beleid en de rol die kennis en overtuiging hierbij spelen. Leer hoe je bedrijfscontroversen constructief kunt aanpakken.

Direct naar

Iets voor jou?

  • Je leert de rol van kennis, wetenschap en burgers in beleidsprocessen beter begrijpen.
  • Je verwerft diepgaande inzichten in hoe beleid wordt gemaakt.
  • Je leert kritisch kijken naar de argumenten van alle betrokkenen.
Waarom?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
Deze specialisatie is absoluut van toegevoegde waarde vanwege de kennis van verschillende beleidsprocessen in een complexe samenleving.
Portret Lex de Wit
Lex de Wit Student Het verhaal van Lex
Kennismaken

Wat ga je leren?

Beleid is bedoeld als antwoord op problemen die vaak zo complex en/of omvangrijk zijn dat niemand ze alleen kan oplossen. In deze specialisatie bestudeer je op welke wijze publieke en private actoren in staat zijn om effectieve en legitieme oplossingen te produceren voor maatschappelijke vraagstukken in een omgeving waarin feiten en waarden steeds meer met elkaar zijn verweven. Er wordt onder meer aandacht besteed aan agendavorming en beleidsvormingsprocessen en de rol van kennis en wetenschap in deze processen. De specialisatie Beleidsadvisering is bedoeld voor studenten die zich verder willen bekwamen in de beleidsanalyse om zo een bijdrage te leveren aan de oplossingen van maatschappelijke problemen.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Met je brede kennis over maatschappelijke problemen kom je terecht in banen zoals:

  • De overheid (zoals gemeente, Rijk en EU)
  • Onderzoeks- en adviesbureaus
  • Maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties en vakbonden
  • Adviesraden en denktanks zoals de SER

Wat kun je ermee?

Onderzoek

Enkele voorbeelden van onderzoek dat gedaan wordt in deze specialisatie:

  • Welke rol spelen probleemdefinities bij het vormen van een beleid?
  • Hoe zitten de verantwoordingsprocessen naar aanleiding van crises (ook wel blame-games) in elkaar?
  • Wat is de rol van kennis en wetenschap in agendavorming en besluitvormingsprocessen?

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld