Domino-effect van vallende blokken als achtergrondfoto
Beste Studies EW 2023

MasterspecialisatieBesturen van Veiligheid

Hoe gaan bestuur, de ambtenarij, politiek, media en de burger om met veiligheid? Bestudeer de vormgeving en implementatie van veiligheids- en crisisbeheersingsbeleid en leer het huidige veiligheidsbeleid en (toekomstige) veiligheidsontwikkelingen kritisch te analyseren.

Direct naar

Iets voor jou?

 • De masterspecialisatie ‘Besturen van Veiligheid’ is de enige opleiding in Nederland die specifiek bestuurskundig op veiligheid gericht is en waarbij de focus zowel ligt op (percepties van) de burger als op een kwantitatieve aanpak (in termen van kosten en baten) voor veiligheidsbeleid.
 • De cursussen sluiten aan op actualiteiten, zoals infectieziektebestrijding en terrorisme.
 • De praktijk is nadrukkelijk verweven in het studieprogramma: je bestudeert onder meer concrete casussen, krijgt college van gastdocenten werkzaam in het veiligheidsdomein en houdt straatinterviews.
 • Op basis van Elseviers 'Beste Studies 2023' krijgt deze master een bronzen medaille;
 • Deze opleiding heeft op drie of meer van de vijf kernonderwerpen een bovengemiddelde score ten opzichte van het landelijk gemiddelde (Bron: Keuzegids). 
Waarom?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
Ik kan mijn studie direct koppelen aan mijn werk en zelf in de praktijk brengen zodra ik uit de collegezaal loop.
Marit Stellaard
Marit Stellaard Student Het verhaal van Marit
Kennismaken

Wat ga je leren?

Tijdens de masterspecialisatie Besturen van Veiligheid bestudeer je de vormgeving en implementatie van veiligheids- en crisisbeheersingsbeleid. Je kijkt kritisch naar huidig beleid en hoe het openbaar bestuur omgaat met de angst voor onveiligheid in de samenleving. Je onderzoekt vragen als: hoe is het gesteld met de daadwerkelijke fysieke (on)veiligheid in Nederland? Hoe zijn vergunningverlening en toezicht op veiligheidsgebied in Nederland georganiseerd? Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd, en hoe kunnen we de kwaliteit deze organisatie beoordelen? Welke vaardigheden en processen zijn nodig voor effectieve crisisbeheersing?

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Onze alumni hebben functies op het terrein van veiligheid in de publieke sector, zoals bij:

 • Gemeenten, provincies en het Rijk
 • Maatschappelijke ondernemingen
 • Adviesbureaus
 • Organisaties zoals brandweer en politie
 • Waterschappen
 • Veiligheidsregio's 

Wat kun je ermee?

Onderzoek

Om het type onderzoek in deze specialisatie aan te geven, enkele voorbeelden:

 • Welke onderliggende mechanismen bepalen de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid?
 • Hoe ervaren burgers (on)veiligheid en wat verwachten zij van de overheid?
 • Wat is de grootste gemene deler bij het bestrijden van crises in de praktijk?

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld