Josefa Janssen

Josefa Janssen
De master Besturen van Veiligheid haalt de kritisch denkende mens in je naar boven.
Naam
Josefa Janssen
Opleiding
Besturen van Veiligheid
Startdatum studie
Einddatum studie
Vooropleiding
Bestuurskunde - Radboud Universiteit

Josefa Janssen is student Besturen van Veiligheid.

Wat spreekt je aan in de master en waarom?

De master begint algemeen met cursussen als Bestuurlijke Ethiek en Bestuurskundige Onderzoeksbenaderingen. Dit vond ik een fijne binnenkomer: je frist je bestaande kennis wat betreft deze onderwerpen weer op en gaat nog net even wat meer de diepte in. Daarna kun je gesterkt beginnen aan de specialisatie waar je voor gekozen hebt.

In de master Besturen van Veiligheid wordt regelmatig de koppeling met de praktijk gelegd. Dit gebeurt niet alleen in de colleges met bijvoorbeeld het bespreken van actualiteiten of het ontvangen van gastsprekers, je gaat ook zelf het werkveld in. Zo zijn we in duo’s op veldbezoek geweest in een penitentiaire inrichting, waar we een observatie mochten doen. Deze dag heeft veel indruk op mij gemaakt. Al dit soort “inkijkjes” laten je ervaren hoe betekenisvol goed veiligheids- en crisisbeleid is; ze laten je letterlijk zien waar je het voor doet!

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding? Bijvoorbeeld de samenwerking tussen studenten en het contact met docenten of onderzoekers.

Er hangt een gemoedelijke sfeer binnen de opleiding. Tijdens de werkcolleges is er vaak de ruimte om met elkaar opdrachten te maken en te bespreken, waardoor je vanzelf in contact komt met je medestudenten. Daarnaast kennen de docenten je bij naam en zijn ze erg benaderbaar, ook buiten de colleges om.

Wat vind je het meest uitdagend aan de master(specialisatie)? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?

De cursussen zijn tamelijk intensief en volgen elkaar in een rap tempo op. Dit vond ik in het begin wel even wennen, maar het is natuurlijk niet voor niets een master. Daarnaast ervaarde ik al snel het fijne van zo’n planning: je gaat écht goed in de stof zitten omdat je er zoveel mee bezig bent – en uiteindelijk is dat ook alleen maar leuk als je het interessant vindt!

Kun je iets vermelden over je stage en/of je scriptie?

Ik loop stage bij een van de stafleden van Bestuurskunde in het kader van zijn onderzoeksproject. Het doel van zijn project is om uitgavenpatronen van gemeenten causaal te linken met indicatoren van vooruitgang binnen gemeenten. Super interessant, want hier is nog niet eerder onderzoek naar gedaan! Vragen waar we ons hier mee bezig houden zijn bijvoorbeeld: ‘Trekken gemeenten die meer besteden aan openbare ruimtes meer inwoners aan?’ of ‘Zorgt investering in cultuur voor meer burgertevredenheid in gemeenten?’. Mijn rol in zijn onderzoeksproject is helpen bij de dataverzameling. Deze data kan ik vervolgens gebruiken voor mijn scriptie om één van de subvragen te beantwoorden.

Waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze master(specialisatie) op zak? Wat wil je er zelf mee gaan doen na het afronden van je master?

De master Besturen van Veiligheid haalt de kritisch denkende mens in je naar boven. Deze houding is onmisbaar voor een bestuurder om redelijk veiligheidsbeleid, waarbij de kosten de baten niet overstijgen, te kunnen voeren. Daarnaast bouw je veel kennis op over de overheid, wat maakt dat je met oplossingen kunt komen voor zowel organisatorische als maatschappelijke problemen. Na het afronden van de master wil ik dan ook graag zelf mijn handen uit de mouwen gaan steken bij de overheid.