Robbin Wittebol

Portret Robbin Wittebol
Je kunt het meteen toepassen in de praktijk, omdat je tekortkomingen in veiligheidsbeleid sneller signaleert.
Naam
Robbin Wittebol
Opleiding
Besturen van Veiligheid
Startdatum studie
Vooropleiding
Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht en premaster Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit

Robbin Wittebol studeert de masterspecialisatie Besturen van Veiligheid.

‘Na het volgen van de specialisatie Besturen van Veiligheid ben je in staat een kritisch oordeel te vellen over veiligheidsbeleid. Het leuke daarvan is dat je het meteen kunt toepassen in de praktijk, omdat je tekortkomingen in veiligheidsbeleid sneller signaleert. Ik heb voor deze specialisatie gekozen omdat het aansluit op mijn vooropleiding Integrale Veiligheidskunde. Gedurende de hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde leerde ik wat veiligheidsbeleid simpelweg inhoudt. De specialisatie Besturen van Veiligheid leerde mij juist kritisch te kijken naar veiligheidskwesties om tot doorzichtig, evenwichtig, uitvoerbaar en rechtvaardig veiligheidsbeleid te komen. De specialisatie Besturen van Veiligheid is aan te raden voor iedereen die een functie binnen het publieke veiligheidsdomein ambieert!

Prof. dr. Ira Helsloot heeft veel ervaring op het gebied van veiligheidsvraagstukken. Daarom kon hij meerdere praktijkvoorbeelden geven wat verhelderend was bij het bestuderen van de literatuur. Zo begon elke les met een actueel thema wat opviel in medialand op het gebied van veiligheid. Dat werd vervolgens bediscussieerd in de groep waarbij het besproken onderwerp werd gekoppeld aan de behandelde materie. Deze onderwerpen werden besproken in een aanzienlijk kleinere groep ten opzichte van het hoofdprogramma Bestuurskunde. Dat was bevorderend voor de interactiviteit van de groep. Daarnaast zijn we meerdere keren buiten de universiteit met elkaar opgetrokken. Dat was voor een publieksonderzoek waarbij we de straat opgingen om data te verzamelen en voor een letterlijk kijkje achter de schermen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Den Haag.

Door wat ik enerzijds heb geleerd gedurende mijn hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde en wat ik anderzijds heb geleerd tijdens de masterspecialisatie Besturen van Veiligheid, merkte ik dat deze twee doctrines nogal in conflict waren met elkaar. In het begin was dat verwarrend, omdat ik vier jaar lang veiligheidskunde heb geleerd zonder dat er vraagtekens werden gezet bij de effectiviteit van veiligheidsbeleid. Maar de rijkheid aan nieuwe kennis en de koppeling met de veiligheidspraktijk hebben een andere visie op veiligheid gecreëerd.

In de laatste fase van de master voer ik mijn afstudeeronderzoek uit bij een organisatie die zich bezighoudt met het besturen van veiligheid: het Landelijk Tactisch Commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee. Bij de Koninklijke Marechaussee voer ik een implementatieonderzoek uit naar informatie gestuurd optreden (IGO). Dat is een vorm van optreden waarbij decentrale eenheden worden ingezet en centraal worden aangestuurd op basis van inlichtingen. Het doel van het onderzoek is verklaren welke factoren ervoor zorgen dat het geformuleerde beleid al dan niet overeenkomt met de praktische uitvoering ten aanzien van IGO. Een ideale combinatie tussen het hoofdprogramma Bestuurskunde en de specialisatie Besturen van Veiligheid!’

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.