Mensen achter een laptop als achtergrondfoto
Beste Studies EW 2022

MasterBestuur en Management van Lokale Vraagstukken

Wil je écht iets doen aan de energietransitie, armoedeproblematiek, of woningnood? Met de Master Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken op zak heb je de tools in handen om het verschil te maken. Bij lokale overheden. Want dáár gebeurt het.

Direct naar

Iets voor jou?

Kies je voor Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken in Nijmegen, dan: 

 • kies je voor dé studie die jou opleidt tot een expert in lokaal bestuur;
 • werk je aan actuele cases voor echte opdrachtgevers;
 • weet je straks precies hoe je als lokale overheid kunt sturen, zowel in- als extern;
 • kies je voor kleinschaligheid en persoonlijk contact in een gezellige, gastvrije en groene stad;
 • kies je een studie die door studenten op nummer 1 is gezet in Elsevier beste studies 2022;
 • kies je een studie die op drie of meer onderwerpen bovengemiddelde scoort (Bron: Keuzegids). 

Wil je meer weten, klik dan op Waarom.

Waarom?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
De sfeer binnen de opleiding is heel laagdrempelig en persoonlijk. Doordat het een kleinschalige master is, leer je je medestudenten en docenten snel kennen. 
Foto Kyra Aman
Kyra Aman Student Het verhaal van Kyra
Kennismaken

Wat ga je leren?

Je begint de master Bestuurskunde met de cursussen 'Bestuurskundige Onderzoeksbenaderingen' en 'Bestuurlijke Ethiek', en publiek management vanuit verschillende perspectieven. Vervolgens ga je de diepte in. Zo leer je bij ‘Bestuur en Management van de Externe Omgeving’ alles over de rollen en sturingsmogelijkheden van lokale overheden in relatie tot andere overheden en organisaties. Je kruipt in de huid van een consultant bij ‘Interne Organisatie en Aansturing’ en kunt bonuspunten verdienen met creatieve uitdagingen bij ‘Praktijkgericht onderzoek in lokaal bestuur’. 

Na afronding van de specialisatievakken kun je in het tweede semester kiezen voor een extra cursus, maar over het algemeen staat dit deel van de master in het teken van stage lopen en afstuderen. Je kunt je stage en afstudeeronderzoek met elkaar combineren of bijvoorbeeld aansluiten bij lopende onderzoeken van de Radboud Universiteit. We helpen je graag bij het maken van de juiste keuze voor een stage en afstudeeronderzoek. 

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Onze afgestudeerden zijn aantrekkelijk voor veel verschillende werkgevers. Denk daarbij aan de organisaties die hieronder staan.

 • De overheid (gemeente, provincie, Rijk, EU)
 • Onderzoeks- en adviesbureaus
 • Maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, ziekenhuizen, scholen)
 • Belangen- en koepelorganisaties (VNG, vakbonden)
 • Adviesraden (SER, WRR, CPB, ROB)

Wat kun je ermee?

Onderzoek

Enkele voorbeelden van onderzoek dat gedaan wordt in deze specialisatie:

 • Hoe komen lokale overheden tegemoet aan eisen van efficiëntie, effectiviteit en rechtmatigheid bij de aanpak van complexe, maatschappelijke vraagstukken?
 • Welke sturingsmogelijkheden en -instrumenten hebben lokale overheden in de verschillende rollen die zij hebben in hun relatie met andere publieke en private organisaties?
 • Hoe kunnen lokale overheden een aantrekkelijkere werkgever worden voor jong talent?

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld