Mensen achter een laptop als achtergrondfoto

MasterBestuur en management van lokale vraagstukken

Leer hoe lokale overheden op een efficiënte, effectieve en rechtmatige manier complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen aanpakken. Ontdek de interne en externe sturingsmogelijkheden van lokale overheden.

Direct naar

Iets voor jou?

 • Je krijgt inzicht in het functioneren van de belangrijkste overheidslaag van Nederland die verantwoordelijk is voor een omvangrijk takenpakket.
 • Je leert te analyseren en reflecteren vanuit zowel het interne, arbeids- en organisatieperspectief als het externe, interorganisationele perspectief op hoe lokale overheden omgaan met maatschappelijke vraagstukken.
 • Je krijgt de academische en praktische vaardigheden aangereikt om als beleidsmaker, manager, adviseur of onderzoeker aan de slag te gaan. 
Waarom?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
Je wordt een bestuurskundige die ook zicht heeft op de meer interne en menselijke kant.
Jessie van de Haterd
Jessie van de Haterd Student Het verhaal van Jessie
Kennismaken

Wat ga je leren?

Het functioneren van lokale overheden is van groot belang. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor een steeds groter aantal taken en diensten die burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties direct raken. Daarnaast komen veel globale problemen zoals de klimaatcrisis, energietransitie en meer recent de COVID-19 pandemie tot uitdrukking op het lokaal niveau en moeten deze (deels) op dat niveau worden aangepakt. Zo stelt de Europese Commissie dat 65% van de 169 streefcijfers die ten grondslag liggen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) niet gehaald zullen worden zonder de inzet van lokale overheden. Tegelijkertijd zijn lokale overheden afhankelijk van wat er op hogere niveaus wordt bepaald en beslist en zijn zij bij de aanpak van vraagstukken en de uitvoering van taken afhankelijk van heel veel andere publieke en private organisaties. In deze masterspecialisatie bestuderen we de interne en externe uitdagingen waar lokale overheden bij de aanpak van die vraagstukken voor staan.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Onze afgestudeerden zijn aantrekkelijk voor veel verschillende werkgevers. Denk daarbij aan de organisaties die hieronder staan.

 • De overheid (gemeente, provincie, Rijk, EU)
 • Onderzoeks- en adviesbureaus
 • Maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, ziekenhuizen, scholen)
 • Belangen- en koepelorganisaties (VNG, vakbonden)
 • Adviesraden (SER, WRR, CPB, ROB)

Wat kun je ermee?

Onderzoek

Enkele voorbeelden van onderzoek dat gedaan wordt in deze specialisatie:

 • Hoe komen lokale overheden tegemoet aan eisen van efficiëntie, effectiviteit en rechtmatigheid bij de aanpak van complexe, maatschappelijke vraagstukken?
 • Welke sturingsmogelijkheden en -instrumenten hebben lokale overheden in de verschillende rollen die zij hebben in hun relatie met andere publieke en private organisaties?
 • Hoe kunnen lokale overheden een aantrekkelijkere werkgever worden voor jong talent?

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld