Jessie van de Haterd

Jessie van de Haterd
Je wordt een bestuurskundige die ook zicht heeft op de meer interne en menselijke kant.
Naam
Jessie van de Haterd
Opleiding
Bestuur en management van lokale vraagstukken
Startdatum studie
Vooropleiding
Bestuurskunde & Overheidsmanagement, Avans Hogeschool

Jessie van de Haterd is een Master student Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken.

'Er zijn eigenlijk een aantal zaken die ik als heel erg positief heb ervaren tijdens de master. Zo vind ik de indeling van het meer algemene curriculum in het eerste deel van de master en later de specialisatievakken een hele mooie aanvulling op elkaar. Je gaat gelijk vanaf het begin de diepte in en ieder vak is op zijn eigen manier uitdagend. Dit komt mede door het pittige blokkensysteem van drie weken les, een tentamen en daarna afsluitend een paper.
In die zin is de master ook wel erg intensief en meer uitdagend dan mijn hbo-bachelor bestuurskunde en de pre-master bestuurskunde van de RU. Ik vond het wel heel fijn dat ondanks dat de eerste drie vakken meer algemeen zijn, dat er wel de keuzevrijheid is in de onderwerpen van de papers die je schrijft. Persoonlijk ben ik heel erg geïnteresseerd in onderwijs, het sociale domein en governancevraagstukken. De kennis van de algemene vakken heb ik kunnen toepassen op mijn eigen interesses, waardoor je ook als student enthousiaster bent over de lesstof.
Bij de specialisatievakken is het fijn dat je weer met een kleinere groep studenten bent. Daarnaast ben ik verrast over de didactische werkvormen tijdens deze vakken. Tijdens de vakken wordt afgeweken van de “gewone” werkgroepen en hoorcolleges. De docenten houden op deze manier de studenten ook extra betrokken door gebruik te maken van; een “echte opdrachtgever”, workshops van andere docenten, maar ook van consultants, uitdagingen waar punten voor te verdienen zijn, creatieve vormen als een gedicht schrijven over de lesstof of memes maken. Al met al is het een goede combinatie van verdiepende stof, wetenschappelijke onderzoeksmethoden, maar niet op een saaie manier overgebracht.

Een van de leukste dingen van naar de universiteit gaan is natuurlijk ook het contact met de studenten en docenten. Gelukkig heeft de universiteit ook gedurende de coronapandemie (toen het weer mogelijk was) alle lessen fysiek aangeboden. Daarnaast worden er ook kennismakingsactiviteiten georganiseerd, waardoor je al snel een groep vrienden om je heen hebt. Doordat de master uiteindelijk opsplitst kom je ook weer in een kleinere setting. Die meer klassikale setting zorgt ervoor dat je meer contacten met je medestudenten hebt en de docenten ook beter leert kennen. Ik heb tijdens mijn master het gevoel dat ik veel sociale contacten heb opgedaan, maar ook dat de docenten daadwerkelijk weten wie ik ben en waar ik mee bezig ben.

Wat soms wel echt een uitdaging is, is het blokkensysteem dat zo intensief is. Enerzijds biedt dit het voordeel dat je focust op een vak en echt de diepte in kan gaan, maar anderzijds mis je meteen een groot deel van de lesstof als het even tegenzit. Daarnaast heb je niet meer, zoals bij de bachelor, een week vrij na een tentamenperiode. Ik heb daardoor wel het gevoel dat je in een rits doorgaat. Aan de andere kant heb ik wel ervaren dat de docenten met je meedenken en dat als het even wat minder gaat dat er opties zijn om hulp te zoeken.

Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerstage en het schrijven van mijn masterthesis. Ik heb ervoor gekozen om deze te combineren. Ik werk nu twee dagen mee binnen mijn stageorganisatie (CINOP) en schrijf mijn scriptie over studentenwelzijn bij het Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO) wat onderdeel is van CINOP. Zelf vind ik het ook een voordeel dat er tijdens deze master een stage is ingebouwd, want hierdoor heb ik beter zicht op wat ik na mijn studie wil gaan doen.

Ik denk dat de meerwaarde van deze masterspecialisatie is dat je een bestuurskundige wordt die naast de wetenschappelijk onderbouwde rapporten ook zicht heeft op de meer interne en menselijke kant. Ons beleidsveld veranderd en deze master speelt daarop in en biedt meer kennis over het werken met verschillende partijen, maar ook uitdagingen zoals het thuiswerken, en wat dit doet met de motivatie en creativiteit van medewerkers, staan centraal.
Na het behalen van mijn master wil ik graag aan de slag als consultant of als beleidsadviseur op het gebied van onderwijs of jeugdhulp. In een ideale situatie kan ik blijven op mijn stageorganisatie, want wat mij betreft zou dat een mooie stap zijn om de arbeidsmarkt te betreden.'

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.