Collegegeld

Studiejaar 2024 - 2025

Wettelijk collegegeld
€ 2.530,00
Instellingscollegegeld EER
€ 13.718,00
Instellingscollegegeld niet-EER
€ 17.470,00

Als je studeert aan een universiteit moet je collegegeld betalen. Het wettelijk collegegeld geldt voor EU/EER*, Zwitserse of Surinaamse studenten die nog geen bachelordiploma in Nederland hebben behaald. Voldoe je niet aan deze voorwaarden en kom je uit een EU/EER-land, dan geldt voor jou het EER-instellingscollegegeld. Kom je uit een niet-EU/EER-land (excl. Zwitserland en Suriname), dan geldt voor jou het niet-EER instellingscollegegeld.  

Bekijk welke uitzonderingen er zijn. 

Let op: als niet-EU/EER student kom je in aanmerking voor wettelijk collegegeld als je: 

  • een UAF-beurs ontvangt (voor vluchtelingstudenten in Nederland); 
  • voldoet aan de nationaliteitseis voor studiefinanciering zoals beschreven door DUO.  

*EU/EER-landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (inclusief Caribisch Nederland), Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje of Zweden. 

Deeltijdstudenten

Deeltijdstudenten betalen het wettelijke collegegeld, voor de studenten van de verkorte deeltijd geldt een ander (gereduceerd) instellingscollegegeldtarief: €6.859,- voor EER, €8.735,- voor niet-EER.