Studieprogramma Burgerlijk Recht

Het studieprogramma van de masterspecialisatie  Burgerlijk Recht omvat 60 EC. Je volgt twee verplichte cursussen (14 EC), schrijft je masterscriptie (18 EC) en vult je vrije ruimte (28 EC) met keuzevakken of een stage (voor een stage ontvang je 7 EC). Hier vind je een schematische weergave van het studieprogramma.

Let op: heb jij de pre-master Nederlands Recht gedaan? Om civiel effect te behalen moet je alleen positiefrechtelijke vakken kiezen. Meer informatie hierover vind je in de OER.

Over dit studieprogramma

Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4

Kies één cursus burgerlijk recht verdiept

Totaal aantal EC: 7 EC

* Het vak Privaatrechtelijke rechtsvergelijking is in principe bestemd voor studenten in de duale master, maar kan na selectie worden gevolgd door studenten Nederlands recht. Zie de vakbeschrijving.

  Thesis & research
  P1
  P2
  P3
  P4
  1. P1
  2. P2
  3. P3
  4. P4

  Vrije keuzeruimte

  De vrije keuzeruimte (14 EC) kan worden opgevuld met vakken uit onderstaande keuzelijst mastervakken Nederlands recht. Studenten kunnen er ook voor kiezen om hun vrije keuzeruimte op te vullen met:

  • Een door het stagebureau goedgekeurde stage;
  • Een juridisch vak aan andere Nederlandse universiteit, mits toestemming van de studieadviseur en de Examencommissie;
  • Een juridisch vak aan een universiteit in het buitenland, mits toestemming van International Office Rechten.

  Specialisaties binnen dit jaarprogramma