City and river.

MasterCities, Water and Climate Change

Lijkt het jou leuk om steden klimaatbestendig of klimaatneutraal te maken? Deze masterspecialisatie bereidt studenten voor op het werken op het snijvlak van stedenbouw, watermanagement en klimaatbeheer.

Beste Studies EW 2021
Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.