Hero Image COPO

MasterCurriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs

Denk jij na over de bedoeling en de doelen van het primair onderwijs? Wil jij weten hoe je, naast lesgeven, op jouw school kunt bijdragen aan de onderwijskwaliteit? Toets je graag of vernieuwingen werken? Dan is deze master iets voor jou!

Direct naar

Iets voor jou?

  • Je studeert met collega’s die jouw context kennen, dit maakt dat je vele perspectieven leert kennen op gemeenschappelijke vraagstukken.
  • Je zult tijdens je studie niet alleen een aantal docenten ontmoeten vanuit verschillende curriculumdisciplines, maar ook worden geïnspireerd door vele gastsprekers uit de wetenschap en de praktijk.
  • Je werkt op academisch niveau aan hele praktische problemen en concrete oplossingen.
  • Je doet niet alleen ervaring op met het analyseren en ontwerpen van curriculumonderdelen, maar ook de implementatie daarvan.
  • Je kunt in overleg met jouw managementteam een eigen thema of vakgebied kiezen.
Waarom in Nijmegen?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
Tijdens je studie blijf je in het primair onderwijs werken en kun je het geleerde meteen in de praktijk toepassen.
Afbeelding van Jesse Dorssers
Jesse Dorssers Alumnus Het verhaal van Jesse
Kennismaken

Wat ga je leren?

De opleiding start met het leren kennen van elkaar en elkaars werkcontext. In de eerste cursus voer je een grondige curriculumanalyse uit op een thema of vakgebied dat jou interesseert en dat op jouw basisschool aandacht vraagt. Voorbeelden zijn de didactiek van het technisch lezen, het pedagogisch handelen in de onderbouw, het vakoverstijgend werken of het versterken van het handschriftonderwijs. Vervolgens ga je aan de slag met een (her)ontwerp van een (deel van het) curriculum binnen jouw gekozen thema en de geconstateerde kansen voor verbetering. In het tweede jaar van de opleiding maak je een implementatieplan om je ontwerp in de praktijk te brengen en ten slotte evalueer je alle voorgaande inspanningen in een masterscriptie: wat hebben we tot nu toe voor elkaar gekregen en welke lessen leren we daarvan voor het zorgen voor en borgen van onderwijskwaliteit in het basisonderwijs? Als lint door alle cursussen bestuderen en bespreken we gezamenlijk de belangrijkste wetenschappelijke literatuur over curriculumtheorie en -ontwikkeling.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Met een diploma Curriculumontwikkeling voor het Primair Onderwijs op zak kun je denken aan beroepen als:

Wat kun je ermee?

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld