Cursussen Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs

Het studieprogramma is met name theoretisch. Je volgt vier theoretische cursussen van elk 15 EC. Hieronder een schematisch overzicht van het studieprogramma.

Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4