Jesse Dorssers

Afbeelding van Jesse Dorssers
Tijdens je studie blijf je in het primair onderwijs werken en kun je het geleerde meteen in de praktijk toepassen.
Naam
Jesse Dorssers
Opleiding
Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs
Einddatum studie
Vooropleiding
Leraar Basisonderwijs (PABO), Fontys en de pre-master Onderwijswetenschappen

Oud-student Jesse Dorssers heeft de master Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (CoPO) gevolgd. 

Wie ben je en wat is in het kort jouw achtergrond?

Ik ben Jesse Dorssers, 34 jaar en woon in Roermond. Na het behalen van mijn vwo-diploma heb ik de keuze gemaakt de opleiding Leraar Basisonderwijs (PABO) bij Fontys Venlo te volgen, in 2011 ben ik afgestudeerd. Na 10 jaar lang op diverse basisscholen te hebben gewerkt, kreeg de vraag ‘Waarom doen we de dingen die we doen en waar werken we naartoe?’ een steeds grotere rol in mijn lesgeven. In mijn toenmalige werkomgeving kreeg ik onvoldoende antwoord. Uiteindelijk heb ik besloten om in 2019 te starten met de pre-master Onderwijswetenschappen.

Waarom heb je juist voor CoPO gekozen?

Bij de pre-master Onderwijswetenschappen miste ik de gesprekken over actualiteiten in het basisonderwijs. De master Onderwijswetenschappen is breed georiënteerd en niet specifiek gericht op het primair onderwijs. Daarom heb ik de keuze gemaakt om me in te schrijven voor de master Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (CoPO). De doelstellingen van de cursussen Analyse- Ontwerp-Implementatie-Evaluatie spraken me aan, daar wilde ik meer over weten. Tijdens je studie blijf je in het primair onderwijs werken en kun je het geleerde meteen in de praktijk toepassen.

Wat betekent het om afgestudeerd ‘curriculumontwikkelaar’ te zijn?

Als curriculumontwikkelaar heb je een goed overzicht wat er in het schoolteam leeft en speelt. Je analyse brengt in kaart welke curriculumelementen focus verdienen. De diverse soorten vraagstukken zorgen ervoor dat je je blijft verdiepen in de literatuur. Je hebt namelijk (vakinhoudelijke) kennis nodig om een gedegen plan te kunnen opstellen. Ook heb je een goed doordacht plan nodig om het team in dit leerproces mee te nemen. Zijn alle voorwaarden aanwezig om het schoolteam mee te nemen in de curriculumontwikkeling? Is er genoeg tijd en energie? Hoe is de schoolinfrastructuur? Stap voor stap begeleid je je team. Je scherpt het plan aan, je stelt het bij, je blijft constant bezig met de fases ontwerp, implementatie en evaluatie. Het is een iteratief proces, dat betekent dat je verfijnt en verbetert totdat jullie tevreden zijn met het eindresultaat. Belangrijk blijft om de leerkracht in het vizier te houden, uiteindelijk is de leerkracht diegene die het curriculum uitvoert.

Hoe zag een week als CoPO-student er voor jou uit? 

Ik werkte drie dagen per week op de basisschool als leerkracht waar ik ook bezig was met het curriculumvraagstuk. Samen met je directeur kun je veel bereiken binnen je eigen schoolteam! Daarnaast werkte ik nog één dag als docent Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs. Op vrijdag waren de werkcolleges voor de master CoPO, op deze dag maakte ik geen andere afspraken. In de middag kon ik literatuur lezen of het verslag bijwerken. In drukke periodes werkte ik ook in het weekend aan mijn studie. 

Hoe ziet jouw werkweek er nu uit?

Mijn droom om mijn collega-leerkrachten van kennis te voorzien en mee te nemen in de vraag Waarom doen we de dingen die we doen en waar werken we naartoe? gaat eindelijk uitkomen. Met kennis over curriculum, vakinhoudelijk en didactische kennis ga ik als zelfstandige werken als onderwijsadviseur. De naam curriculumontwikkelaar is nog niet altijd bekend in onderwijsland. Ik zie mezelf als adviseur die het probleem veel dieper en breder bekijkt, een adviseur die niet alleen kennis overdraagt maar ook het schoolteam eigenaar laat zijn van de curriculumontwikkeling door ze stap voor stap te begeleiden en hierin kan bijsturen. Ik ga voor een duurzaam resultaat.