Studieprogramma van Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs

Het studieprogramma is met name theoretisch. Je volgt vier theoretische cursussen van elk 15 EC.

Cursussen

  • Curriculumanalyse
  • Curriculumontwerp
  • Curriculumimplementatie
  • Curriculumevaluatie 

Studieprogramma

  • Cursussen

    Het studieprogramma is met name theoretisch. Je volgt vier theoretische cursussen van elk 15 EC. Hieronder een schematisch overzicht van het studieprogramma.

    Studieprogramma Cursussen