Waarom de studie Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs in Nijmegen?

  • Je studeert met collega’s die jouw context kennen, dit maakt dat je vele perspectieven leert kennen op gemeenschappelijke vraagstukken.
  • Je zult tijdens je studie niet alleen een aantal docenten ontmoeten vanuit verschillende curriculumdisciplines, maar ook worden geïnspireerd door vele gastsprekers uit de wetenschap en de praktijk.
  • Je werkt op academisch niveau aan hele praktische problemen en concrete oplossingen. Alle theoretische kennis die je opdoet kun je direct inzetten om een bijdrage te leveren aan de onderwijskwaliteit op jouw basisschool.
  • Je doet niet alleen ervaring op met het analyseren en ontwerpen van curriculumonderdelen, maar ook de implementatie daarvan. Dit betekent dat je ook kan groeien in je rol als onderwijskundig leider.
  • Je kunt in overleg met jouw managementteam een eigen thema of vakgebied kiezen dat aansluit bij zowel de actuele behoeften van de school als jouw persoonlijk interesse. Daarbij kun je natuurlijk optrekken met medestudenten met een vergelijkbaar thema of vakgebied.

Vraag jij je wel een af

  • Wat is de bedoeling en wat zijn de doelen van het primair onderwijs?
  • Wat is volgens verschillende ideologische perspectieven goed onderwijs?
  • Hoe formuleer ik met mijn team een doordachte curriculumtheorie?
  • Hoe onderbouw, ontwerp en implementeer ik een nieuw curriculum?
  • Hoe onderzoek ik of curriculumontwikkelingen tot de gewenste resultaten hebben geleid?

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit