Grafieken op beeldscherp

MasterspecialisatieData Science

Data speelt een rol in bijna alle wetenschappelijke disciplines, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In deze specialisatie leer je hoe je data omzet in kennis en oplossingen met behulp van computers.

Direct naar

Iets voor jou?

  • Ons Institute for Computing and Information Sciences (iCIS) heeft een sterke internationale reputatie op het gebied van machine learning, probabilistische modellering, aanbevelingssystemen en informatie ophalen.
  • iCIS loopt voorop in onderzoek naar de juridische en privacyaspecten van data science en naar de impact van data science op de samenleving en beleid.
  • Onze aanpak is pragmatisch, maar gefundeerd in theorie.
  • Je kunt gerelateerde vakken volgen bij afdelingen zoals taalstudies, kunstmatige intelligentie, chemie of biofysica.
  • Uitzonderlijke studenten hebben de mogelijkheid om een dubbele masteropleiding te volgen in Artificial Intelligence en Data Science.
Waarom in Nijmegen?
Library of Science

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
Data Science heeft de afgelopen decennia erg veel veranderd, en ik denk dat dit zal blijven doorgaan.
Hendrik Werner
Hendrik Werner Student Het verhaal van Hendrik
Kennismaken

Wat ga je leren?

De masterspecialisatie in Data Science leidt je op tot een nieuwsgierige, creatieve en competente datawetenschapper. Als academicus verwachten we niet alleen dat je de juiste tools begrijpt en gebruikt, maar ook dat je kunt programmeren en je eigen tools kunt ontwikkelen. Je zult kernvakken volgen in machine learning, informatie ophalen en probabilistische modellering, en kunt vervolgens dieper ingaan op verschillende toepassingsgebieden zoals natuurlijke taalverwerking, medische patroonherkenning, neuroimaging, bedrijfsregels en/of bio-informatica. Je leert hoe je data met behulp van computers omzet in kennis en hoe je die kennis vertaalt naar oplossingen.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Het arbeidsvooruitzicht voor onze afgestudeerden is uitstekend. De industrie heeft dringend behoefte aan datawetenschapsspecialisten op academisch niveau, en dus hebben onze afgestudeerden geen moeite om een interessante en uitdagende baan te vinden. Een paar van onze afgestudeerden besluiten een ​​PhD te doen en blijven aan de universiteit, maar de meeste van onze studenten kiezen voor een carrière in de industrie. Ze vinden dan meestal een baan bij een groter bedrijf als consultant of data-analist, of beginnen hun eigen bedrijf in data-analyse.

Wat kun je ermee?

Onderzoek

Deze specialisatie wordt aangeboden in samenwerking met het institute for Computing and Information Sciences (iCIS). Het bouwt voort op zijn sterke internationale reputatie op gebieden zoals machine learning, probabilistische modellering en informatie ophalen. Onze ambitie is om principiële, theoretisch onderbouwde benaderingen te ontwikkelen voor de analyse van complexe gegevens. Ons onderzoek wordt geleid door problemen en datasets uit de echte wereld.

Lees meer 

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld