Woman thinking about the economy

MasterEconomics, Behaviour and Policy

Hoe kunnen we slimmer en effectiever economisch beleid ontwikkelen? Door te kijken naar de psychologie en sociologie in de economische theorie en beleidsontwikkeling kunnen we de kloof tussen theorie en praktijk overbruggen.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.